Versioonide erinevus

Vaata erinevusi koodis
Vana versioonUus versioon
2Aadressiandmete süsteemis töödeldakse laekunud andmeid ja toodetakse erinevate reeglite alusel järgmisi lisaandmeid. 2Aadressiandmete süsteemis töödeldakse laekunud andmeid ja toodetakse erinevate reeglite alusel järgmisi lisaandmeid. 
3Aadresside ajaloo info – toodetakse andmete järgnevussuhete info nii aadressikomponentidele, aadressiobjektidele kui ka aadressidele. Näiteks kui tänavanimi muudetakse kehtetuks ja nimetatakse uus tänav, siis uue tänava järgi määratud aadressid on vanade aadresside nn järglased. Objektidele lisatakse ka seosed ajalooliste andmetega. Sageli ei õnnestu seoseid tuvastada vastavuses üks ühele (1 : 1), vaid üks mitmele (1 : N) või mitu mitmele (N : M). Objektide järgnevuse arvutamisel arvestatakse ainult ruumiliselt samas kohas olevate objektidega. Juhul kui objektil ruumikuju puudub, siis objektide järgnevust ei leita.  Aadresside probleemide info – näiteks kui tänavanimi muudetakse kehtetuks ja määratakse uus nimi, kuid ei muudeta maaüksuste ega hoonete koha-aadresse, siis jäävad vana tänavanimega seotud aadressid probleemseteks. Probleemidest antakse asjaomastele isikutele teada X-tee teavitusteenuse kaudu või e-kirja teel. Sageli suhtlevad ADS-i osakonna töötajad omavalitsustega ka telefonitsi.  Hallatakse kõigi kaheksa taseme komponentide klassifikaatorit, arvutatakse välja järgnevussuhted 1-5 taseme komponentide vahel.  Säilitatakse aadressiobjektide ja koha-aadresside ning nende muudatuste infot alates ADS-i käivitamisest 2008. aasta jaanuaris.   Kõik järeltegevused toimuvad töövälisel ajal. Juhul kui ühel päeval tehakse väga palju muudatusi, võivad järeltegevused kesta mitu tundi, kuid enamasti saavad arvutused tehtud ühe tunni jooksul. 3Hoitakse ajakohasena unikaalaadressi nõudega alade piire.  Uuendatakse Omniva sihtnumbrite andmeid koos ruumikujudega kaardil.  Hallatakse kõigi kaheksa taseme komponentide klassifikaatorit, arvutatakse välja järgnevussuhted 1-5 taseme komponentide vahel.  Säilitatakse aadressiobjektide ja koha-aadresside ning nende muudatuste infot alates ADS-i käivitamisest 2008. aasta jaanuaris.  Aadresside ajaloo info – toodetakse andmete järgnevussuhete info nii aadressikomponentidele, aadressiobjektidele kui ka aadressidele. Näiteks kui tänavanimi muudetakse kehtetuks ja nimetatakse uus tänav, siis uue tänava järgi määratud aadressid on vanade aadresside nn järglased. Objektidele lisatakse ka seosed ajalooliste andmetega. Sageli ei õnnestu seoseid tuvastada vastavuses üks ühele (1 : 1), vaid üks mitmele (1 : N) või mitu mitmele (N : M). Objektide järgnevuse arvutamisel arvestatakse ainult ruumiliselt samas kohas olevate objektidega. Juhul kui objektil ruumikuju puudub, siis objektide järgnevust ei leita.  Aadresside probleemide info – näiteks kui tänavanimi muudetakse kehtetuks ja määratakse uus nimi, kuid ei muudeta maaüksuste ega hoonete koha-aadresse, siis jäävad vana tänavanimega seotud aadressid probleemseteks. Probleemidest antakse omavalitsustele teada ADS-i menetlusrakenduses ja e-kirjaga. Sageli suhtlevad ADS-i osakonna töötajad (ADS-i tugiisikud) omavalitsustega ka telefonitsi.   Kõik järeltegevused (nt vigade, unikaalaadressi nõude, järgnevussuhete jmt arvutus) toimuvad töövälisel ajal. Juhul kui ühel päeval tehakse väga palju muudatusi, võivad järeltegevused kesta mitu tundi, kuid enamasti saavad arvutused tehtud ühe tunni jooksul.