Versioonide erinevus

Vaata erinevusi koodis
Vana versioonUus versioon
165. Maainfosüsteemi X-tee teenused 165. Maainfosüsteemi X-tee teenused 
2Maainfosüsteem pakub paljusid X-tee teenuseid, kuid aadressiandmete seisukohast on olulisemad järgmised: 2Maainfosüsteem (maakataster) pakub paljusid X-tee teenuseid, kuid aadressiandmete seisukohast on olulisemad järgmised (täpsemalt vt teenuste kirjeldusi siit ):
3Eesti haldus- ja asustusjaotuse klassifikaatori (EHAK) kehtiv seis – väljastab EHAK-i kehtiva seisu, enamik andmetest on ka ADS-i teenuste kaudu saadaval, kuid on mõned erinevused.   EHAK-i muudatused – kui kehtiv seis on alla laaditud, siis saab selle teenuse kaudu muudatuste andmeid.   EHAK-i muudatuskomplektid – muudatuste andmed komplekteeritakse ajavahemiku järgi (kõik etteantud ajavahemikus toimunud objektide kustutamised, lisandumised ja muutmised).   Nende teenuste kaudu saab detailseid andmed EHAK-i objektide kohta, sealhulgas ringpiiri andmeid, mida ADS-i kaudu ei väljastata. 3Eesti haldus- ja asustusjaotuse klassifikaatori (EHAK) kehtiv seis – väljastab EHAK-i kehtiva seisu, enamik andmetest on ka ADS-i teenuste kaudu saadaval, kuid on mõned erinevused.   EHAK-i muudatused – kui kehtiv seis on alla laaditud, siis saab selle teenuse kaudu muudatuste andmeid.   EHAK-i muudatuskomplektid – muudatuste andmed komplekteeritakse ajavahemiku järgi (kõik etteantud ajavahemikus toimunud objektide kustutamised, lisandumised ja muutmised).   Nende teenuste kaudu saab detailseid andmed EHAK-i objektide kohta, sealhulgas ringpiiri andmeid, mida ADS-i kaudu ei väljastata. 
  4EHAK andmete kirjelduse koos andmete allalaadimise võimalusega leiab Maa-ameti geoportaalist .