Versioonide erinevus

Vaata erinevusi koodis
Vana versioonUus versioon
163. Mis on ADS-i infosüsteemis seni tehtud 163. Mis on ADS-i infosüsteemis seni tehtud 
2Loodud on tehniline dokumentatsioon (avalikult on kättesaadavad kontseptsioon 2005 ja 2007 ning spetsifikatsioon , mida uuendatakse arenduse käigus).  Loodud on ADS-i infosüsteemi andmebaas (aastal 2007, arendatakse pidevalt edasi).  Loodud on aadressiandmete menetlusrakendus (algse ADS-i haldamise veebirakenduse funktsionaalus on viidud menetlusrakendusse).  Loodud on avalik X-GIS-i kaardirakendus ja päringurakendus (ADS andmete väljavõtteid saab alla laadida).  Maaregister on liidestatud 2007. aastal (katastriüksused ning haldus- ja asustusüksused).  Ehitisregister on liidestatud augustis 2008 (hooned ja hooneosad, sh korterid). Alates 2014. aasta oktoobrist saab ADS-is muuta ka ehtisregistris registreeritud hoonete ja hooneosade andmeid ning ehitisregister võtab need andmed automaatselt üle.  Kohanimeregister on liidestatud detsembris 2008 (liikluspindade ja väikekohtade kohanimed ning ruumikujud).  On loodud X-tee teenused andmeuuenduste salvestamiseks ADS-i ja andmete väljastamiseks. Alates 2016. aasta novembrist on kõik teenused X-tee versioonis 6 kättesaadavad.  2012. aastal loodi avaliku päringurakenduse kaudu suuremate väljavõtete tegemise lahendus, mis võimaldab igaühel ADS-i andmeid CSV-vormingus alla laadida (andmehulk on ligikaudu 2 miljonit aadressi ja 2,6 miljonit aadressiobjekti). 2Loodud on tehniline dokumentatsioon (avalikult on kättesaadavad kontseptsioon 2005 ja 2007 ning spetsifikatsioon , mida uuendatakse arenduse käigus).  Loodud on ADS-i infosüsteemi andmebaas (aastal 2007, arendatakse pidevalt edasi).  Loodud on aadressiandmete menetlusrakendus (algse ADS-i haldamise veebirakenduse funktsionaalus on viidud menetlusrakendusse).  Loodud on avalik X-GIS-i kaardirakendus ja päringurakendus (ADS andmete väljavõtteid saab alla laadida).  Maaregister on liidestatud 2007. aastal (katastriüksused ning haldus- ja asustusüksused).  Ehitisregister on liidestatud augustis 2008 (hooned ja hooneosad, sh korterid). Alates 2014. aasta oktoobrist saab ADS-is muuta ka ehtisregistris registreeritud hoonete ja hooneosade andmeid ning ehitisregister võtab need andmed automaatselt üle.  Kohanimeregister on liidestatud detsembris 2008 (liikluspindade ja väikekohtade kohanimed ning ruumikujud).  On loodud X-tee teenused   andmeuuenduste salvestamiseks ADS-i ja andmete väljastamiseks. Alates 2016. aasta novembrist on kõik teenused X-tee versioonis 6 kättesaadavad.  2012. aastal loodi avaliku päringurakenduse kaudu suuremate väljavõtete tegemise lahendus, mis võimaldab igaühel ADS-i andmeid CSV-vormingus alla laadida (andmehulk on ligikaudu 2 miljonit aadressi ja 2,6 miljonit aadressiobjekti).  Loodud on integreeritav aadressiotsing In-ADS .  Kasutada saab ka WMS teenust . Maa-ameti WMS-teenused on OGC WMS standardil põhinevad kaarditeenused, mis võimaldavad maa-ameti aluskaartide ja andmete kasutamist erinevate GIS-tarkvaradega (sh mitmesuguste vabavaraliste tarkvaradega).