Versioonide erinevus

Vaata erinevusi koodis
Vana versioonUus versioon
2Dokumentide ja andmete esitamine: 2Dokumentide ja andmete esitamine: 
3Kohanimeregistrile tuleb esitada väikekohtadele ja liikluspindadele kohanimede ja ruumikujude määramise õigusaktid.  Üldjuhul soovitame esitada õigusaktid (enamasti on need volikogu otsused) kohanimede kohta koos kaartidega (millele on kantud objekti ruumikuju) meiliaadressile kohanimeregister@maaamet.ee . Kohanime määramise õigusakt tuleb Maa-ametile esitada ka juhul, kui see avaldatakse Riigi Teatajas. Eraldi kuhugi lisaks sellele meiliaadressile liikluspindade ja väikekohtade nimede kehtestamise dokumente esitada ei ole vaja.  E-kirja teel esitamise võimaluse puudumise korral võib õigusaktid esitada ka paberil tavaposti teel, sel juhul aadressil:  Kohanimeregister, Maa-amet, Mustamäe tee 51, 10621 Tallinn.    Kohanimede andmed registreeritakse kohanimeregistris.  Õigusaktid peavad olema korrektselt vormistatud, varustatud allkirjade ja pitsatitega. Lisatud peab olema kaart (plaan). Vt lisaks: riikliku kohanimeregistri pidamise põhimäärus .  Kui liikluspinna või väikekoha ruumiline ulatus (ruumikuju – võib ka käsitleda nime mõjualana) muutub , näiteks tänavat pikendatakse, siis tuleb omavalitsusel kehtestada uus õigusakt, millega ruumikuju muudetakse, ja esitada see koos vastava muudetud kaardiga (plaaniga) eeltoodud aadressidele.     Katastriüksuste koha-aadresside (sealhulgas KÜ-de nimede) määramise õigusakte ei ole vaja alates 2012. aastast kuhugi esitada. Omavalitsus esitab katastriüksuste aadressiandmed Maa-ametile ADS-i menetlusrakenduse kaudu.  Ehitisregistris registreeritud hoonete ja hooneosade (nt korterite) puhul saab omavalitsus kanded teha nii ADS-i menetlusrakenduse kaudu kui ka ehitisregistri kaudu. Mõlemal juhul kantakse andmed vastavalt teise registrisse ja seega topelt kandeid ei ole vaja teha. Ülejäänud hoonete ja hooneosade korral teeb omavalitsus kanded ADS-i menetlusrakenduse kaudu.   Rahvastikuregistris (RR) olevate  isikute aadressiandmete korrastamiseks vajalikud muudatused ning uute liikluspindade ja väikekohtade kohanimede andmed toimivad alates 2014. aasta juunist automaatselt. Mõningaid erandjuhtumeid seoses aadressimuudatustega tuleb omavalitsusel lahendada rahvastikuregistri töölaual.   Äriregistris (ÄR) olevate juriidiliste isikute koha-aadresside muudatused ADS-i andmete alusel toimuvad alates 2018. aastast automaatselt.  Omniva (endine Eesti Post) kasutab samuti ADS-i andmeid.  Teistel suurtarbijatel (nt taristuettevõtetel) on võimalik infot saada ADS-i haldussüsteemi kaudu, loodetavasti hakkavad nad seda võimalust ka peatselt kasutama. 3Kohanimeregistrile tuleb esitada väikekohtadele ja liikluspindadele kohanimede ja ruumikujude määramise õigusaktid.  Üldjuhul soovitame esitada õigusaktid (enamasti on need volikogu otsused) kohanimede kohta koos kaartidega (millele on kantud objekti ruumikuju) meiliaadressile kohanimeregister@maaamet.ee  . Kohanime määramise õigusakt tuleb Maa-ametile esitada ka juhul, kui see avaldatakse Riigi Teatajas. Eraldi kuhugi lisaks sellele meiliaadressile liikluspindade ja väikekohtade nimede kehtestamise dokumente esitada ei ole vaja.  E-kirja teel esitamise võimaluse puudumise korral võib õigusaktid esitada ka paberil tavaposti teel, sel juhul aadressil:  Kohanimeregister, Maa-amet, Mustamäe tee 51, 10621 Tallinn.    Kohanimede andmed registreeritakse kohanimeregistris.  Õigusaktid peavad olema korrektselt vormistatud (sh allkirjastatud). Lisatud peab olema kaart (plaan). Vt lisaks: riikliku kohanimeregistri pidamise põhimäärus .  Kui liikluspinna või väikekoha ruumiline ulatus (ruumikuju – võib ka käsitleda nime mõjualana) muutub , näiteks tänavat pikendatakse, siis tuleb omavalitsusel kehtestada uus õigusakt, millega ruumikuju muudetakse, ja esitada see koos vastava muudetud kaardiga (plaaniga) eeltoodud aadressidele.     Katastriüksuste koha-aadresside (sealhulgas KÜ-de nimede) määramise õigusakte ei ole vaja kuhugi esitada. Omavalitsus esitab (sisestab) katastriüksuste aadressiandmed ADS-i menetlusrakenduse kaudu .   Ehitisregistris registreeritud hoonete ja hooneosade (nt korterite) puhul saab omavalitsus kanded teha nii ADS-i menetlusrakenduses kui ka ehitisregistris . Mõlemal juhul kantakse andmed vastavalt teise registrisse ja seega topelt kandeid ei ole vaja teha. Ülejäänud hoonete ja hooneosade korral teeb omavalitsus kanded ADS-i menetlusrakenduses .   Rahvastikuregistris (RR) olevate  isikute aadressiandmete korrastamiseks vajalikud muudatused ning uute liikluspindade ja väikekohtade kohanimede andmed toimivad automaatselt. Mõningaid erandjuhtumeid seoses aadressimuudatustega tuleb omavalitsusel lahendada rahvastikuregistri töölaual. Nende juhtumite kohta saadetakse omavalisustele detailsem info.   Äriregistris (ÄR) olevate juriidiliste isikute koha-aadresside muudatused ADS-i andmete alusel toimuvad alates 2018. aastast automaatselt.    Eraettevõtted ei ole seni ADS-ile andmeid esitanud ja see ei ole ka üldjuhul vajalik. Erandiks on Omniva, kes haldab posti sihtnumbreid, mis on ühtlasi ka ADS-i andmeteks. Hetkel (aastal 2021) uuendatakse ADS-is Omniva (Eesti Post) hallatavaid sihtotstabe andmeid väljavõtete kaudu käsitsi. Omniva uuendab oma infosüsteemis ADS-i andmeid igaöiselt.