Versioonide erinevus

Vaata erinevusi koodis
Vana versioonUus versioon
4Maaüksuste aadressiandmete muudatused esitab (sisestab) omavalitsus aadressiandmete menetlusrakenduse kaudu ADS-i infosüsteemi. 4Maaüksuste aadressiandmete muudatused esitab (sisestab) omavalitsus aadressiandmete menetlusrakenduse kaudu ADS-i infosüsteemi. 
5Hoonete ja hooneosade, sealhulgas ka EHR-is olevate hoonete ja hooneosade, koha-aadresside ning ruumikujude muudatused saab samuti eistada ADS-i menetlusrakenduse kaudu. Samasse rakendusse laekuvad ka omavalitsuse poolt ehitisregistrisse tehtud koha-aadresside ja ruumikujude muudatused, kuid sel juhul on menetluskäik mõnevõrra pikem ja tülikam. 5Hoonete ja hooneosade, sealhulgas ka EHR-is olevate hoonete ja hooneosade, koha-aadresside ning ruumikujude muudatused saab samuti eistada ADS-i menetlusrakenduse kaudu. Samasse rakendusse laekuvad ka omavalitsuse poolt ehitisregistrisse tehtud koha-aadresside ja ruumikujude muudatused, kuid ehitisregistris võib aadressiandmete menetluskäik olla mõnevõrra pikem ja tülikam.
6ADS-i infosüsteemi saab omavalitsus sisestada ka koha-aadressi kehtestamise õigusakti andmed. Maaüksuse kohanime kehtestamise õigusakt peab omavalitsusel kohanimeseaduse kohaselt olemas olema, kuid seda kellelgi esitada ei ole vaja. 6ADS-i infosüsteemi saab omavalitsus sisestada ka koha-aadressi kehtestamise õigusakti andmed. Maaüksuse kohanime kehtestamise õigusakt peab omavalitsusel kohanimeseaduse kohaselt olemas olema, kuid seda kellelgi esitada ei ole vaja.