Versioonide erinevus

Vaata erinevusi koodis
Vana versioonUus versioon
121.6. Õigusakti koostamine ja edastamine 121.6. Õigusakti koostamine ja edastamine 
2Kohanime määramise õigusakti koostamist on põhjalikumalt käsitletud ja näiteid toodud peatükis „ Kuidas koostada kohanime määramise õigusakti ”. 2Kohanime määramise õigusakti koostamist on põhjalikumalt käsitletud ja näiteid toodud peatükis „ Kuidas koostada kohanime määramise õigusakti ”.
3Üldiselt tuleb väikekoha ja liikluspinna kohanime kehtestamise õigusakt esitada Maa-ametile. Seejuures piisab dokumentide digitaalkujul esitamisest e-kirjaga aadressil kohanimeregister@maaamet.ee . 3Üldiselt tuleb väikekoha ja liikluspinna kohanime kehtestamise õigusakt esitada Maa-ametile. Seda saab teha digitaalkujul (e-kirjaga) aadressil kohanimeregister@maaamet.ee .
4Alates 2012. aastast peab omavalitsus maaüksuste aadressiandmete muudatused esitama aadressiandmete menetlusrakenduse kaudu ADS-i infosüsteemi. 4Maaüksuste aadressiandmete muudatused esitab (sisestab) omavalitsus aadressiandmete menetlusrakenduse kaudu ADS-i infosüsteemi.
5Alates 2014. oktoobrist saab omavalitsus kõigi hoonete ja hooneosade, sealhulgas ka EHR-is olevate hoonete ja hooneosade, koha-aadresside ning ruumikujude muudatused esitada ADS-i menetlusrakenduse kaudu. ADS-i menetlusrakendusse laekuvad ka omavalitsuse poolt ehitisregistrisse tehtud koha-aadresside ja ruumikujude muudatused, kuid sel juhul on menetluskäik mõnevõrra pikem ja tülikam. 5Hoonete ja hooneosade, sealhulgas ka EHR-is olevate hoonete ja hooneosade, koha-aadresside ning ruumikujude muudatused saab samuti eistada ADS-i menetlusrakenduse kaudu. Samasse rakendusse laekuvad ka omavalitsuse poolt ehitisregistrisse tehtud koha-aadresside ja ruumikujude muudatused, kuid ehitisregistris võib aadressiandmete menetluskäik olla mõnevõrra pikem ja tülikam.
6Alates 2012. aasta 1. jaanuarist tuleb omavalitsustel nii maaüksuste, hoonete kui ka hooneosade koha-aadresside andmed esitada ADS-i infosüsteemi. Süsteemi saab sisestada ka koha-aadressi kehtestamise õigusakti andmed. Maaüksuse kohanime kehtestamise õigusakt peab omavalitsusel kohanimeseaduse kohaselt olemas olema, kuid seda kellelgi esitada ei ole vaja. 6ADS-i infosüsteemi saab omavalitsus sisestada ka koha-aadressi kehtestamise õigusakti andmed. Maaüksuse kohanime kehtestamise õigusakt peab omavalitsusel kohanimeseaduse kohaselt olemas olema, kuid seda kellelgi esitada ei ole vaja.