Versioonide erinevus

Vaata erinevusi koodis
Vana versioonUus versioon
121.5. Haldusmenetlus 121.5. Haldusmenetlus 
2Kohanimede ja koha-aadresside määramisel või muutmisel peab kohalik omavalitsus läbi viima haldusmenetluse. Soovitame kohanimede ja koha-aadresside kehtestamise haldusmenetlused viia läbi korraga, sest sageli ei olegi võimalik ühte teisest lahutada. Näiteks kui mingis lõigus muudetakse tänava nime, siis üldjuhul kaasneb ka hoonete ja maaüksuste nummerduse muutmine. Samuti kaasneb haldusmenetlus planeeringute kehtestamisega, seega võib ka näiteks detailplaneeringutes adresseerimise jaoks vajalikud kohanimed ja koha-aadressid ära määrata. 2Kohanimede ja koha-aadresside määramisel või muutmisel peab kohalik omavalitsus läbi viima haldusmenetluse. Soovitame kohanimede ja koha-aadresside kehtestamise haldusmenetlused viia läbi korraga, sest sageli ei olegi võimalik ühte teisest lahutada. Näiteks kui mingis lõigus muudetakse tänava nime, siis üldjuhul kaasneb ka hoonete ja maaüksuste nummerduse muutmine. Samuti kaasneb haldusmenetlus planeeringute kehtestamisega, seega võib ka näiteks detailplaneeringutega adresseerimise jaoks vajalikud kohanimed ja koha-aadressid ära määrata.
3Haldusmenetlus on haldusorgani tegevus määruse või haldusakti andmisel, toimingu sooritamisel või halduslepingu sõlmimisel ( haldusmenetluse seaduse § 2 lõige 1). 3Haldusmenetlus on haldusorgani tegevus määruse või haldusakti andmisel, toimingu sooritamisel või halduslepingu sõlmimisel ( haldusmenetluse seaduse § 2 lõige 1). 
4Ruumiandmete seaduse alusel tuleb omanikke teavitada. RaS § 55 lõige 2:  Eraomandis olevale aadressiobjektile koha-aadressi määramise või selle muutmise kavatsusest teavitab koha-aadressi määraja asjaomast aadressiobjekti omanikku haldusmenetluse seaduse § 25 lõikes 1 sätestatud korras, küsides tema arvamust. Aadressiobjekti omanik peab kirjaliku arvamuse esitama 15 päeva jooksul teate saamisest arvates. Arvamuse tähtajaks esitamata jätmise korral loetakse, et aadressiobjekti omanik on koha-aadressi määramisega või selle muutmisega nõus. 4Ruumiandmete seaduse alusel tuleb omanikke teavitada.  RaS § 55 lõige 2 :    Eraomandis olevale aadressiobjektile koha-aadressi määramise või selle muutmise kavatsusest teavitab koha-aadressi määraja asjaomast aadressiobjekti omanikku haldusmenetluse seaduse § 25 lõikes 1 sätestatud korras, küsides tema arvamust. Aadressiobjekti omanik peab kirjaliku arvamuse esitama 15 päeva jooksul teate saamisest arvates. Arvamuse tähtajaks esitamata jätmise korral loetakse, et aadressiobjekti omanik on koha-aadressi määramisega või selle muutmisega nõus  .
5RaS § 55 l õige 2  1 Korteriomandi omanikku võib teavitada koha-aadressi muutmisest korteriühistu kaudu. Kui teavitus on korteriühistule kätte toimetatud, loetakse teavitus kättetoimetatuks korteriomandi omanikule. 5RaS § 55 l õige 2  1    : Korteriomandi omanikku võib teavitada koha-aadressi muutmisest korteriühistu kaudu. Kui teavitus on korteriühistule kätte toimetatud, loetakse teavitus kättetoimetatuks korteriomandi omanikule.
6Haldusmenetluse põhimõte on see, et kõik asjaomased maaomanikud ja elanikud peavad olema teavitatud ja kõigil peab olema piisav aeg oma arvamuse avaldamiseks. 6Haldusmenetluse põhimõte on see, et kõik asjaomased maaomanikud ja elanikud peavad olema teavitatud ja kõigil peab olema piisav aeg oma arvamuse avaldamiseks. 
... ... 
11Kui omanik pole nõus kohanime või koha-aadressi muutmise/määramisega, siis tuleb: 11Kui omanik pole nõus kohanime või koha-aadressi muutmise/määramisega, siis tuleb: 
12järgida ruumiandmete, kohanime- ja haldusmenetluse seaduses sätestatut;  anda inimestele aega harjuda;  kuulata ära vastuväited;  protokollida suuline suhtlus;  otsida koostöös uusi sobivaid lahendusi, kaasata eksperte;  teha kõiki asjaolusid arvesse võttes, kaaludes ja põhjendades ikkagi vajalik otsus. 12järgida ruumiandmete, kohanime- ja haldusmenetluse seaduses sätestatut;  anda inimestele aega harjuda;  kuulata ära vastuväited (sh. kas on majanduslikke või kultuuri- või ajaloolisi argumente miks muudatus ei sobi);  protokollida suuline suhtlus;  otsida koostöös uusi sobivaid lahendusi, kaasata eksperte (nõu saab Maa-ametist ja Eesti Keele Instituudist);  teha kõiki asjaolusid arvesse võttes, kaaludes ja põhjendades ikkagi vajalik otsus (tagada nõuete kohane leitavus).    Unustada ei tohi peamist:
13Unustada ei tohi peamist:   
14aadressisüsteem peab toimima;    koha-aadress peab viima kohale;    kohalik omavalitsus on otsustaja.    Pärast haldusmenetluse läbiviimist tuleb vastu võtta õigusakt, millega vastavad kohanimed või koha-aadressid kehtestatakse, ja edastada asjaomasele registrile või teha vastavad kanded andmekogusse. 13aadressisüsteem peab toimima;    koha-aadress peab viima kohale;    kohalik omavalitsus on otsustaja.    Pärast haldusmenetluse läbiviimist tuleb vastu võtta õigusakt, millega vastavad kohanimed või koha-aadressid kehtestatakse, ja edastada asjaomasele registrile või teha vastavad kanded andmekogusse.