Versioonide erinevus

Vaata erinevusi koodis
Vana versioonUus versioon
3Näiteks tuleb omavalitsustel jälgida teedele ja liikluspindadele nimede määramisel, kas tee jätkub ka naaberomavalitsuses ja kuidas seda seal nimetatakse. Samuti on piki omavalitsuste vahelist piiri kulgevate teede korral oluline jälgida, kuidas teed nimetatakse ja adresseerimisel kasutatakse. Näiteks nummerduse suund peaks olema sama ning paaris- ja paaritud numbrid loogilises järjestuses erinevatel teepooltel ning loomulikult peab ka tee nimi olema kasutusel ühesugusena. 3Näiteks tuleb omavalitsustel jälgida teedele ja liikluspindadele nimede määramisel, kas tee jätkub ka naaberomavalitsuses ja kuidas seda seal nimetatakse. Samuti on piki omavalitsuste vahelist piiri kulgevate teede korral oluline jälgida, kuidas teed nimetatakse ja adresseerimisel kasutatakse. Näiteks nummerduse suund peaks olema sama ning paaris- ja paaritud numbrid loogilises järjestuses erinevatel teepooltel ning loomulikult peab ka tee nimi olema kasutusel ühesugusena. 
4Näiteks esineb olukordi, kus maaüksusele on juurdepääs naaberomavalitsusest ja maaüksuse adresseerimiseks on vaja määrata kohanimi liikluspinnale, mis asub teise omavalitsuse territooriumil. Ka sellisel juhul on abiks head suhted naaberomavalitsuste vahel. 4On maaüksusi mille juurdepääs on naaberomavalitsusest ja maaüksuse adresseerimiseks on vaja määrata kohanimi liikluspinnale, mis asub teise omavalitsuse territooriumil. Ka sellisel juhul on abiks head suhted naaberomavalitsuste vahel.
5Terviksüsteemi tekkimiseks on seega oluline jälgida, kuidas on korraldatud või kavas korraldada aadressisüsteem naaberomavalitsuse piirialadel (vt lisaks peatükke „ Liikluspinna nime määramine omavalitsuste piiril “ ja „ Nummerdamine “). 5Lisaks teede ja maaüksuste nimedele tuleb sarnased küsimusi silmas pidada ka teiste kohanimede määramisel. Näiteks kui bussipeatus asub ühel pool teed ühes omavalitsuses aga teisel pool teed teises, siis on mõistlik neile peatustele määrata sama kohanimi.
6Aadresside korrastamise ja määramise käigus selgub mõnikord vajadus omavalitsuste piiride muutmiseks. Hea koostöö korral on seegi üsna ladusalt lahendatav küsimus. 6Terviksüsteemi toimimisel huvides on oluline jälgida, kuidas on korraldatud või kavas korraldada aadressisüsteem naaberomavalitsuse piirialadel (vt lisaks peatükke „ Liikluspinna nime määramine omavalitsuste piiril “ ja „ Nummerdamine “).
   7Aadresside ja kohanimede korrastamise ja määramise käigus selgub mõnikord vajadus omavalitsuste piiride muutmiseks. Hea koostöö korral on seegi üsna ladusalt lahendatav küsimus.