Versioonide erinevus

Vaata erinevusi koodis
Vana versioonUus versioon
121.2. Koostöö omavalitsuses 121.2. Koostöö omavalitsuses 
2Kohanimede ja koha-aadresside korrastamisel ja määramisel peab olema tagatud omavalitsuse ametnike omavaheline hea koostöö. 2Kohanimede ja koha-aadresside korrastamise hea koostöö kohta üks pilt:
3Skeemil on näidatud tinglikult kolme ametnikku, mõnes omavalitsuses tegeleb nende valdkondadega vähem inimesi, mõnes aga tunduvalt rohkem. Oluline on, et vastavate valdkondadega tegelevad ametnikud teeksid koostööd omavahel ja vajaduse korral loomulikult ka teiste ametnikega oma asutuses, sest kindlasti on hulgaliselt olulisi omavalitsuse töövaldkondi, kus koha-aadresse ja kohanimesid mingil moel kasutatakse. 3Pildil on näidatud tinglikult kolme ametnikku, mõnes omavalitsuses tegeleb nende valdkondadega vähem inimesi, mõnes aga tunduvalt rohkem. Oluline on, et vastavate valdkondadega tegelevad inimesed teeksid koostööd omavahel ja vajaduse korral loomulikult ka teiste valdkondade inimestega nii oma asutuses kui ka väljas pool, sest kindlasti on hulgaliselt olulisi valdkondi, kus koha-aadresse ja kohanimesid mingil moel kasutatakse.
4Kohanimede ja koha-aadresside süsteemse korraldamiseta ei saa hästi toimida ka ülejäänud valdkonnad, näiteks: 4Kohanimede ja koha-aadresside süsteemse korraldamiseta ei saa hästi toimida ka ülejäänud valdkonnad, näiteks: 
5sotsiaalabi ja -teenused;  vanurite hoolekanne;  elamu- ja kommunaalmajandus;  veevarustus ja kanalisatsioon;  heakord;  jäätmekäitlus;  ruumiline planeerimine;  ühistransport;  vallateede ja linnatänavate korrashoid;  jne.   Seega peavad peaaegu kõik omavalitsuse töötajad olema kursis, mis toimub seoses kohanimede ja koha-aadressidega, et osata vastavat infot oma valdkonna tegevuste korraldamisel õigesti kasutada. 5sotsiaalabi ja -teenused;  vanurite hoolekanne;  elamu- ja kommunaalmajandus;  veevarustus ja kanalisatsioon;  heakord;  jäätmekäitlus;  ruumiline planeerimine;  ühistransport;  vallateede ja linnatänavate korrashoid;  jne.   Seega peavad peaaegu kõik omavalitsuse töötajad olema mingil määral kursis, kohanimede ja koha-aadresside valdkonnaga, et osata vastavat infot oma tegevuste korraldamisel õigesti kasutada.