Versioonide erinevus

Vaata erinevusi koodis
Vana versioonUus versioon
121.1. Töö põhimõtted 121.1. Töö põhimõtted 
2Kõige olulisem on koha-aadressidega töötades lähtuda alltoodust: 2Kõige paremad tulemused on omavalitsustel kus:
3Koha-nimede ja koha-aadressidega töötamine eeldab väga head koostööd omavalitsuses erinevate ametnike ja ka naaberomavalitsuste vahel.  Järgima peab head haldusmenetluse tava, kaasama kohalikke elanikke, maa- ja majaomanikke, ettevõtete esindajaid jne.   Unustada ei tohi peamist – koha-aadress peab: 3Koha-nimede ja koha-aadressidega töötades tehakse koostööd erinevate ametnike ja ka naaberomavalitsuste vahel.  Järgitakse head haldusmenetluse tava, kaasatakse kohalikke elanikke, maa- ja majaomanikke, ettevõtete esindajaid jne.    Unustada ei tohi peamist – koha-aadress peab:
4viima kohale ehk tagama objekti leidmise geograafilises ruumis;  vastama ajaloo- ja kultuuritavadele ning keelenõuetele;  olema loogilise terviksüsteemi osa, st olema kooskõlas aadressiandmete süsteemiga;  olema minimaalselt vajaliku pikkusega.   Probleemsete koha-aadresside väljaselgitamisel on abiks aadressiandmete avalikud rakendused ja alates 2012. aastast ka menetlusrakendus. 4viima kohale ehk tagama objekti leidmise geograafilises ruumis;  vastama ajaloo- ja kultuuritavadele ning keelenõuetele;  olema loogilise terviksüsteemi osa, st olema kooskõlas aadressiandmete süsteemiga;  olema minimaalselt vajaliku pikkusega.   Probleemsete koha-aadresside väljaselgitamisel ja nende korrastamisel on abiks aadressiandmete avalikud rakendused ja menetlusrakendus.
5Kui määramist ja muutmist vajavad kohanimed ja koha-aadressid on välja selgitatud, tuleb jällegi järgida hea haldusmenetluse põhimõtteid ning teha koostööd kohalike elanike, ettevõtete, maa- ja majaomanikega. 5Kui määramist ja muutmist vajavad kohanimed ja koha-aadressid on välja selgitatud, tuleb jällegi järgida hea haldusmenetluse põhimõtteid ning teha koostööd kohalike elanike, ettevõtete, maa- ja majaomanikega, et leida parimad lahendused.