Versioonide erinevus

Vaata erinevusi koodis
Vana versioonUus versioon
4Selleks, et adresseerimissüsteem saaks tõhusalt toimida, on vajalik: 4Selleks, et adresseerimissüsteem saaks tõhusalt toimida, on vajalik: 
5selgitada välja, milline on olukord kohanimede ja koha-aadresside vallas (suur hulk probleeme on koondatud ADS-i infosüsteemi ning on selle kaudu omavalitsusele nähtavad);  uurida, millised probleemid on vaja kõrvaldada (kas on piirkondi või üksikobjekte, mille kohanimed või koha-aadressid ei taga leitavust või ei vasta muul põhjusel nõuetele);  valida adresseerimiseks sobivad lahendused (kas minna üle liikluspinnajärgsele adresseerimisele või valida mõni teine viis);  pärast vajalike tegevuste selgumist viia läbi haldusmenetlused kohanimede ja koha-aadresside muutmiseks või määramiseks;  määrata kohanimed ja koha-aadressid nii, et on tagatud süsteemi kui terviku toimimine ja andmete kvaliteet.   Probleemsete kohanimede ja koha-aadresside väljaselgitamisel saab eelkõige infot ADS-i menetlusrakendusest ning Maa-ameti aadressiandmete osakonna töötajatelt . Lisaks saab abi ja juhiseid käesolevast raamatust, sealhulgas viidete peatükis loetletud materjalidest ja infokanalitest ning loomulikult ka otse ekspertidelt (näiteks Eesti Keele Instituut, Võru Instituut) ja ametnikelt, kes selle valdkonnaga tegelevad (Rahandusministeerium, Maa-amet jt). Samuti saab omavalitsus haldusmenetlust läbi viies kindlasti teavet kohalikult elanikkonnalt ja ettevõtetelt, kes omavalitsuses tegutsevad. 5Selgitada välja, kohanimede ja koha-aadresside olukord. Suur hulk andmete ebakõlade ja vigade infot on koondatud ADS-i infosüsteemi ning on selle kaudu omavalitsusele nähtavad;  Hinnata, millised probleemid on vaja esmajärjekorras kõrvaldada. Kas on piirkondi või üksikobjekte, mille kohanimed või koha-aadressid ei taga leitavust või ei vasta muul põhjusel nõuetele;  Valida adresseerimiseks sobivad lahendused. Otsustada kas minna üle liikluspinnajärgsele adresseerimisele või valida mõni teine viis;  Pärast vajalike tegevuste selgumist viia läbi haldusmenetlused kohanimede ja koha-aadresside muutmiseks või määramiseks;  Määrata kohanimed ja koha-aadressid nii, et on tagatud:    hoonete, hooneosade ja maaüksuste leitavus;   kultuuri ja ajalooliste kohanimede kaitse ;  süsteemi kui terviku toimimine;  andmete kvaliteet ning vastavus nõuetele.   Probleemsete kohanimede ja koha-aadresside väljaselgitamisel saab eelkõige infot ADS-i menetlusrakendusest ning Maa-ameti aadressiandmete osakonna töötajatelt (aadressiandmete tugiiskutelt).
   6Lisaks saab abi ja juhiseid käesolevast raamatust, sealhulgas viidete peatükis loetletud materjalidest ja infokanalitest ning loomulikult ka otse ekspertidelt (näiteks Eesti Keele Instituut, Võru Instituut) ja ametnikelt, kes selle valdkonnaga tegelevad (Rahandusministeerium, Maa-amet jt). Samuti saab omavalitsus haldusmenetlust läbi viies kindlasti teavet kohalikult elanikkonnalt ja ettevõtetelt, kes omavalitsuses tegutsevad.