Versioonide erinevus

Vaata erinevusi koodis
Vana versioonUus versioon
118.2. Ametlike aadressiandmete vastutusala 118.2. Ametlike aadressiandmete vastutusala 
2Ametlike aadressiandmete õigsuse ja korrastamise eest vastutab kohanime või koha-aadressi määraja, üldjuhul on andmete määraja ja esitaja kohalik omavalitsus. 2Ametlike aadressiandmete õigsuse ja korrektsuse eest vastutab kohanime või koha-aadressi määraja, üldjuhul on andmete määraja ja esitaja kohalik omavalitsus.
3Maaüksuste aadressid esitab omavalitsus aadressiandmete süsteemi menetlusrakenduse kaudu otse, ilma teiste registrite vahenduseta. Maakatastrisse laekuvad aadressiandmed automaatselt - katastripidaja teeb andmete vastuvõtmiseks tehnilise katastrikande. 3Maaüksuste aadressid esitab omavalitsus aadressiandmete süsteemi menetlusrakenduse kaudu otse, ilma teiste registrite vahenduseta. Maakatastrisse laekuvad aadressiandmed automaatselt - katastripidaja teeb andmete vastuvõtmiseks tehnilise katastrikande. 
... ... 
7Lisaks ehitisregistrile laekuvad hoonete kaardistusandmed ADS-i infosüsteemi ka Eesti topograafia andmekogu (ETAK) kaudu. 7Lisaks ehitisregistrile laekuvad hoonete kaardistusandmed ADS-i infosüsteemi ka Eesti topograafia andmekogu (ETAK) kaudu. 
8Kõikiidel faktiliselt looduses olemas olevatel (kaardistamisel tuvastatud) hoonetel peab olema koha-aadress sõltumata sellest kas hoone on ehitisregistris kajastatud või mitte. Sama nõue kehtib ka hooneosade puhul, mida on vaja aadressi alusel eristada. Koha-aadressi registeerib kohalik omavalitsus aadressiandmete menetlusrakenduses. 8Kõikiidel looduses olemas olevatel (kaardistamisel tuvastatud) hoonetel peab olema koha-aadress sõltumata sellest kas hoone on ehitisregistris kajastatud või mitte. Sama nõue kehtib ka hooneosade puhul, mida on vaja aadressi alusel eristada. Koha-aadressi registeerib kohalik omavalitsus aadressiandmete menetlusrakenduses.
9Kohanimed väikekohtadele ja liikluspindadele määrab omavalitsus ning esitab õigusaktid kohanimeregistri pidajale (Maa-amet). Kohanimeregistris tehakse kanne ja andmed laekuvad automaatselt ADS-i. 9Kohanimed väikekohtadele ja liikluspindadele määrab omavalitsus ning esitab õigusaktid kohanimeregistri pidajale (Maa-amet). Kohanimeregistris tehakse kanne ja andmed laekuvad automaatselt ADS-i.