Versioonide erinevus

Vaata erinevusi koodis
Vana versioonUus versioon
118.5. Andmekorrastused kohalikes omavalitsustes 118.5. Andmekorrastused kohalikes omavalitsustes 
2Ruumiandmete seadus on parandanud olukorda õigusraamistiku vallas ning seetõttu on õnnestunud andmekvaliteeti oluliselt tõsta. 2Tänu Ruumiandmete seaduse kehtestamisele on Eesti õigusraamistik aadressiandmete valdkonnas hästi reguleeritud ja seetõttu on õnnestunud andmekvaliteeti oluliselt tõsta.
3Aastatel 2013 kuni 2017 tegid paljud omavalitsused ära suure hulga kõige olulisematest andmekorrastustest. 3Aastatel 2013 kuni 2021 tegid omavalitsused korda suure hulga kõige olulisematest andmetest. Kõige olulisemad aadressiandmed on eluhoonete, korterite ja nt ettevõtete tegutsemise hoonete (sh. ühiskondlikud hooned, kauplused, nn ärimajad) andmed.
4Kõige olulisemad on eluhoonete, korterite ja nt ettevõtete tegutsemise hoonete (sh. ühiskondlikud hooned, kauplused, nn ärimajad) andmed. Tööde hoogustumisele aitas oluliselt kaasa Vabariigi Valitsuse poolt eraldatud toetus omavalitsustele tehtud andmekorrastuste eest. Väga hästi on edenenud eluhoonete ja eluruumide aadresside korrastamine ja oluliselt on paranenud aadressiandmed ka rahvastikuregistris ja ehitisregistris. 4Tööde hoogustumisele aitas oluliselt kaasa Vabariigi Valitsuse poolt eraldatud toetus omavalitsustele tehtud andmekorrastuste eest. Väga hästi on edenenud eluhoonete ja eluruumide aadresside korrastamine ja oluliselt on paranenud aadressiandmed ka rahvastikuregistris ja ehitisregistris.
5Kui 2013. aasta alguses oli ADS-is kokku umbes 2 miljonit andmeviga, siis 2014. lõpuks oli see hulk kahanenud alla 1 miljoni. Ja kui 2013. aasta lõpus oli umbes 800 000 objekti, millel esines andmeprobleeme, siis aasta hiljem oli probleeme jäänud 600 000 objektil. 2018. aasta mais oli jäänud andmeprobleeme veel 370 000 objektil, neist suure enamiku moodustavad mitteelukondlikud hooned ja hoonestamata katastriüksused. 5Kui 2013. aasta alguses oli ADS-is kokku umbes 2 miljonit andmeviga, siis 2021. aasta augustiks on neist korrastaud juba ligi 1,7 miljonit. Järele jäänud 0,3 miljoni andmevigadest suure enamiku (231 000) moodustasid mitteelukondlikud hooned, millel puudub ehitisregistris ruumikuju. Paljud vead on seotud ka hoonestamata katastriüksustega, mille andmevead on vähem kriitilised.
6Elukondlike hooneteja korterite andmete korrastamine aastatel 2013.-2018. on olnud edukas ja enamus omavalitsusi on sellega tõhusalt tegelenud. 2018. aasta keskel on jäänud teha umbes 50 000 objekti (elukondliku hoone või korteri) andmekorrastust. 6Elukondlike hoonete ja korterite andmete korrastamine aastatel 2013.-2021. on olnud edukas ja enamus omavalitsusi on sellega tõhusalt tegelenud. 2021. aasta keskel on jäänud teha umbes 19 000 elukondliku hoone või korteri andmekorrastust ning umbes 10 000 olulisema maaüksuse andmekorrastust.
7Omavalitsused on kinnitanud, et tänu elukondlike hoonete ja korterite andmete korrastamisele on korrastataud ka suurhulk mitteelukondlike hoonete andmeid. Andmete korrastamise mõju ühes registris toob kaasa positiivseid efekte mitmes teises registris ning kogu infoühiskonna toimimises tervikuna. Veelgi väärtuslikum on, andmekorrastuse mõju regitripidajate omavahelisele suhtlusele ning laiem mõstmine mida toob kaasa ühes või teises registri tehtav muudatus. 7Omavalitsused on kinnitanud, et tänu elukondlike hoonete ja korterite andmete korrastamisele on korrastataud ka suur hulk mitteelukondlike hoonete andmeid.
8ADS-i tarkvara arendustega on lisatud mitmeid uusi võimalusi erinevateregistrite andmete seoste uurimiseks ja jälgimiseks ning lisatud on kvaliteedikontrolle, nii et uute vigade juurde tekitamine on järjest enam tõkestatud. 8Andmete korrastamise mõju ühes registris toob kaasa andmete korrastumise mitmes teises registris ning seega paraneb kogu infoühiskonna toimimine tervikuna.
   9Veelgi väärtuslikum on andmekorrastuse mõju regitripidajate omavahelisele suhtlusele ning andmetega tegelevate inimeste teadlikkus mida toob kaasa ühes või teises registris tehtav muudatus.
   10ADS-i tarkvara arendustega on lisatud mitmeid uusi võimalusi erinevate registrite andmete seoste uurimiseks ja jälgimiseks ning lisatud on kvaliteedikontrolle, nii et uute vigade juurde tekitamine on järjest enam tõkestatud.