Versioonide erinevus

Vaata erinevusi koodis
Vana versioonUus versioon
118.3. Mitteametlikud aadressiandmed 118.3. Mitteametlikud aadressiandmed 
2Aadressiandmete süsteemi on võimalik lisaks ametlikele aadressidele ja aadressiobjektidele lisada mitteametlikke aadressiandmeid. Kuni 2012. aasta alguseni hoiti mitteametlikul kihil selliste hoonete andmeid, mida ei olnud ehitisregistrisse kantud või millel puudus seose info ehitisregistri hoonega. Sellisel viisil andmete töötlemine oli aga väga töömahukas ning 2012. aasta alguses kanti vastavalt ruumiandmete seadusele kõikide hoonete andmed ADS-i infosüsteemi ametlikule kihile. 2Aadressiandmete süsteemi kantakse lisaks ametlikele aadressidele ja aadressiobjektidele ka mitteametlikke aadressiandmeid.
3Mitteametlikku andmetekihti kasutatakse ADS-is taustaandmete hoidmiseks. Näiteks on omavalitsustel võimalik sellelt kihilt saada lisateavet 2011. aasta rahva- ja eluruumide loendusel kogutud aadresside kohta. 3Mitteametlikku andmetekihti kasutatakse ADS-is taustaandmete hoidmiseks ja päringute vastustes. Näiteks saab In-ADS-is ka hoone nime järgi päringut teha.
   4Näide mitteametlikest aadressiandmetest Elva linnas :
   5In-ADS-is saab mitteametlike aadressiandmete alusel objekte otsida. Näiteks otsing "Elva kirik" annab vastuse: Pargi tn 8, Elva linn, Elva vald, Tartu maakond
   6Samuti saab vastuse kui pärida tänava nime koos mitteametliku linnaosaga (päringu tulemused piiratakse mitteametliku linnaosaga).
   7Näiteks pärides: "üle-raudtee, jõe" - vastuses ei ole kõik Jõe tänavad üle Eesti vaid ainult Elva Üle-Raudtee mitteametlikus linnaosas olev Jõe tänav: Jõe tn, Elva linn, Elva vald, Tartu maakond