Versioonide erinevus

Vaata erinevusi koodis
Vana versioonUus versioon
118.2. Ametlike aadressiandmete vastutusala 118.2. Ametlike aadressiandmete vastutusala 
2Ametlike aadressiandmete õigsuse ja korrastamise eest vastutab kohanime või koha-aadressi määraja, üldjuhul on andmete määraja ja esitaja kohalik omavalitsus. Maaüksuste aadressid esitab omavalitsus aadressiandmete süsteemi menetlusrakenduse kaudu otse, ilma teiste registrite vahenduseta. Maakatastrisse laekuvad aadressiandmed automaatselt - katastripidaja teeb andmete vastuvõtmiseks tehnilise katastrikande. 2Ametlike aadressiandmete õigsuse ja korrektsuse eest vastutab kohanime või koha-aadressi määraja, üldjuhul on andmete määraja ja esitaja kohalik omavalitsus.
   3Maaüksuste aadressid esitab omavalitsus aadressiandmete süsteemi menetlusrakenduse kaudu otse, ilma teiste registrite vahenduseta. Maakatastrisse laekuvad aadressiandmed automaatselt - katastripidaja teeb andmete vastuvõtmiseks tehnilise katastrikande.
3Koha-aadress peab ADS-is olema registreeritud enne üksuse registreerimist maakatastris . Maakatastrist kantakse maaüksuste aadressimuudatused kinnistusraamatusse automaatselt. 4Koha-aadress peab ADS-is olema registreeritud enne üksuse registreerimist maakatastris . Maakatastrist kantakse maaüksuste aadressimuudatused kinnistusraamatusse automaatselt. 
4Ehitisregistris registreeritud hoonete ja hooneosade andmeid saab muuta ADS-i menetlusrakenduses ja need muudatused kantakse automaatselt ehitisregistrisse. Samuti saab aadressitoiminguid teha ehitisregistri kaudu. Sel juhul esitatakse hoonete ja hooneosade aadressiandmed automaatselt ADS-i. 5Ehitisregistris registreeritud hoonete ja hooneosade andmeid saab muuta ADS-i menetlusrakenduses ja need muudatused kantakse automaatselt ehitisregistrisse. Samuti saab aadressitoiminguid teha ehitisregistri kaudu. Sel juhul esitatakse hoonete ja hooneosade aadressiandmed automaatselt ADS-i.
5Ruumiandmete seaduse alusel peavad omavalitsused hoonete andmed esitama ADS-i enne ehitusloa väljastamist ehitisregistris või hooneosa puhul enne kasutusloa väljastamist. 6Ruumiandmete seaduse alusel peavad omavalitsused hoonete andmed esitama ADS-i enne ehitusloa väljastamist ehitisregistris või hooneosa puhul enne kasutusloa väljastamist .
6Lisaks ehitisregistrile laekuvad hoonete andmed ADS-i infosüsteemi ka Eesti topograafia andmekogu (ETAK) kaudu. Omavalitsustel tuleb määrata ADS-i menetlusrakenduse kaudu nende hoonete koha-aadressid, mida ehitisregistrisse kanda ei kavatseta, kuid mis on faktiliselt looduses olemas (kaardistamisel tuvastatud) ja need hooneosad, mis vajavad aadressi alusel eristamist. 7Lisaks ehitisregistrile laekuvad hoonete kaardistusandmed ADS-i infosüsteemi ka Eesti topograafia andmekogu (ETAK) kaudu.
7Kohanimed väikekohtadele ja liikluspindadele määrab omavalitsus ning esitab õigusaktid kohanimeregistri pidajale (Maa-amet). Kohanimeregistris tehakse kanne ja andmed laekuvad jällegi automaatselt ADS-i. 8Kõikiidel looduses olemas olevatel (kaardistamisel tuvastatud) hoonetel peab olema koha-aadress sõltumata sellest kas hoone on ehitisregistris kajastatud või mitte. Sama nõue kehtib ka hooneosade puhul, mida on vaja aadressi alusel eristada. Koha-aadressi registeerib kohalik omavalitsus aadressiandmete menetlusrakenduses.
8Haldus- ja asustusüksuste andmed laekuvad ADS-i maakatastri kaudu. 9Kohanimed väikekohtadele ja liikluspindadele määrab omavalitsus ning esitab õigusaktid kohanimeregistri pidajale (Maa-amet). Kohanimeregistris tehakse kanne ja andmed laekuvad automaatselt ADS-i.
9ADS teavitab muudatustest, andmeprobleemidest ja mittevastavustest omavalitsusi menetlusrakenduse kaudu. Tarbijaid teavitatakse kas X-tee kaudu või vajadusel näiteks e-kirja teel. ADS-i andmete väljavõtted on tasuta allalaetavad ADS-i avaliku rakenduse kaudu. 10Haldus- ja asustusüksuste andmed laekuvad ADS-i maakatastri kaudu.
   11ADS teavitab muudatustest, andmeprobleemidest ja mittevastavustest omavalitsusi menetlusrakenduse kaudu.
   12Aadressiandmete tarbijaid teavitatakse kas X-tee kaudu või vajadusel näiteks e-kirja teel. ADS-i andmete väljavõtted on tasuta allalaetavad ADS-i avaliku rakenduse kaudu.