Versioonide erinevus

Vaata erinevusi koodis
Vana versioonUus versioon
2Ametlikke aadressiandmeid esitavad ADS-i infosüsteemi lisaks kohalikele omavalitsustele kuus registrit: 2Ametlikke aadressiandmeid esitavad ADS-i infosüsteemi lisaks kohalikele omavalitsustele kuus registrit: 
3maakataster (e-Kataster),  ehitisregister (EHR);  kohanimeregister (KNR);  äriregister (ÄR);  kinnistusraamat (KR);  rahvastikuregister (RR).   Lisaks uuendab Maa-amet Eesti Posti andmete alusel ka sihtnumbrite andmeid (koos sihtnumbri aladega). 3maakataster (e-Kataster),  ehitisregister (EHR);  kohanimeregister (KNR);  äriregister (ÄR);  kinnistusraamat (KR);  rahvastikuregister (RR).   Maa-amet:
4Aadressiandmeid kasutavad X-tee kaudu umbes 60 klienti, sealhulgas mitmed IT asutused, kus võib neid andmeid tarbida omakorda mitu registrit. Avaliku sektori registritele on ametlike aadressiandmete kasutamine kohustuslik. 4uuendab igakiselt Eesti Posti andmete alusel ADS-is ka sihtnumbrite andmeid (koos sihtnumbri aladega);  haldab unikaalaadressi alade andmeid.   Aadressiandmeid kasutavad X-tee kaudu umbes 60 klienti, sealhulgas mitmed IT asutused, kus võib neid andmeid tarbida omakorda mitu registrit. Avaliku sektori registritele on ametlike aadressiandmete kasutamine kohustuslik.
5Avalike rakenduste (sh In-ADS) kaudu andmete tarbimist ei autoriseerita, seetõttu ei ole tarbijate arv teada. 5Avalike rakenduste (sh In-ADS) kaudu andmete tarbimist ei autoriseerita, seetõttu ei ole tarbijate arv teada.