Versioonide erinevus

Vaata erinevusi koodis
Vana versioonUus versioon
118.1. Ametlikud aadressiandmed 118.1. Ametlikud aadressiandmed 
2Ametlikke aadressiandmeid esitavad ADS-i infosüsteemi lisaks kohalikele omavalitsustele kolm registrit: maakataster (e-Kataster), ehitisregister (EHR) ja kohanimeregister (KNR). Avaliku sektori registritele on ametlike aadressiandmete kasutamine kohustuslik. 2Ametlikke aadressiandmeid esitavad ADS-i infosüsteemi lisaks kohalikele omavalitsustele kuus registrit:
3Lisaks ametlikele aadressiandmetele on ADS-i võimalik koguda ka mitteametlikke andmeid. Näiteks linnade asumite nimesid (nt Kassisaba) või mitteametlikke linnaosade nimesid (nt Tammelinn), hoonete nimesid (nt Ühisministeerium, Tasku, Laev, Solaris jne). Need andmed on kavas ADS-i lisada 2018. aastal. 3maakataster (e-Kataster),  ehitisregister (EHR);  kohanimeregister (KNR);  äriregister (ÄR);  kinnistusraamat (KR);  rahvastikuregister (RR).   Maa-amet:
   4uuendab igakiselt Eesti Posti andmete alusel ADS-is ka sihtnumbrite andmeid (koos sihtnumbri aladega);  haldab unikaalaadressi alade andmeid.   Aadressiandmeid kasutavad X-tee kaudu umbes 60 klienti, sealhulgas mitmed IT asutused, kus võib neid andmeid tarbida omakorda mitu registrit. Avaliku sektori registritele on ametlike aadressiandmete kasutamine kohustuslik.
   5Avalike rakenduste (sh In-ADS) kaudu andmete tarbimist ei autoriseerita, seetõttu ei ole tarbijate arv teada.
   6Lisaks ametlikele aadressiandmetele on ADS-i kogutud ka mitteametlikke andmeid. Näiteks linnade asumite nimesid (nt Kassisaba) või mitteametlikke linnaosade nimesid (nt Tammelinn), hoonete nimesid (nt Ühisministeerium, Tasku, Laev, Solaris jne). Neid andmeid hakati ADS-i lisama 2018. aastal.