Versioonide erinevus

Vaata erinevusi koodis
Vana versioonUus versioon
2ADS-i toimimise eest vastutab Maa-amet, kes: 2ADS-i toimimise eest vastutab Maa-amet, kes: 
3tagab infosüsteemi toimimise ja arendamise;  tagab aadressiobjektide koha-aadresside, liikide, ruumiaadresside, aadressipunktide ja ruumikujudega seotud metaandmete hoidmise ja koha-aadresside väljastamise teenuste kaudu;  peab aadressiobjektide liikide klassifikaatorit;  teeb aadressiandmete ja aadressiobjektide ruumiandmete analüüsitöid ning loob koha-aadresside ja aadressiobjektide vahel seosed;  toodab aadressiobjektide ruumiaadresse;  tuvastab ebakorrektselt määratud aadressid ning teavitab nendest vastavat aadressiandmete vastutavat töötlejat ja koha-aadressi määrajat (s.o omavalitsust);  tuvastab koha-aadresside muudatuste vajadused ning teavitab nendest vastavaid omavalitsusi ja registreid (näiteks kui muutub tänavanimi, siis on vaja ADS-is vastavate hoonete ja korterite koha-aadressid muuta);  pakub avalikke ja X-tee teenuseid aadressiandmete kasutamiseks, sh tagab võimaluse andmeid vabalt alla laadida;  toodab järgnevussuhete infot nii koha-aadressi struktuurielementide kui ka koha-aadressidele ning tagab selle info kättesaadavuse (aadressimuudatuste korral saab teada ka varasema aadressi);  kogub peale ametlike aadressiandmete ka mitteametlikke (näiteks asumite, mitteametlike linnaosade jmt nimed ning piirid; hoonete nimed nt "Plasku") ;  suunab ja juhendab kohalike omavalitsuste töötajaid aadresside määramisel ja korrastamisel;  koostab juhendmaterjale (õppevideod, kirjalikud juhendid ja slaidid);  korraldab koolitusi;  teeb aadressimuudatused juhul kui muutub haldus- või asustusjaotus. 3tagab infosüsteemi toimimise ja arendamise;  tagab aadressiobjektide koha-aadresside, liikide, ruumiaadresside, aadressipunktide ja ruumikujudega seotud metaandmete hoidmise ja koha-aadresside väljastamise teenuste kaudu;  peab aadressiobjektide liikide klassifikaatorit;  teeb aadressiandmete ja aadressiobjektide ruumiandmete analüüsitöid ning loob koha-aadresside ja aadressiobjektide vahel seosed;  toodab aadressiobjektide ruumiaadresse;  tuvastab ebakorrektselt määratud aadressid ning teavitab nendest vastavat aadressiandmete vastutavat töötlejat ja koha-aadressi määrajat (s.o omavalitsust);  tuvastab koha-aadresside muudatuste vajadused ning teavitab nendest vastavaid omavalitsusi ja registreid (näiteks kui muutub tänavanimi, siis on vaja ADS-is vastavate hoonete ja korterite koha-aadressid muuta);  pakub avalikke ja X-tee teenuseid aadressiandmete kasutamiseks, sh tagab võimaluse andmeid vabalt alla laadida;  toodab järgnevussuhete infot nii koha-aadressi struktuurielementide kui ka koha-aadressidele ning tagab selle info kättesaadavuse (aadressimuudatuste korral saab teada ka varasema aadressi);  kogub peale ametlike aadressiandmete ka mitteametlikke (näiteks asumite, mitteametlike linnaosade, kvartalite jmt nimed ning piirid; hoonete nimed nt "Linnahall" ja "Plasku") ;  suunab ja juhendab kohalike omavalitsuste töötajaid aadresside määramisel ja korrastamisel;  koostab juhendmaterjale (õppevideod, kirjalikud juhendid ja slaidid);  korraldab koolitusi;  teeb aadressimuudatused juhul kui muutub haldus- või asustusjaotus.