Versioonide erinevus

Vaata erinevusi koodis
Vana versioonUus versioon
2Infosüsteemide rajamise üks mõte on, et üksikute inimeste peas olev teave kogutakse kokku ning tehakse suuremale hulgale inimestele kättesaadavaks. Selline toimimine annab ühiskonna arengule suure hulga eeliseid. 2Infosüsteemide rajamise üks mõte on, et üksikute inimeste peas olev teave kogutakse kokku ning tehakse suuremale hulgale inimestele kättesaadavaks. Selline toimimine annab ühiskonna arengule suure hulga eeliseid. 
3Kohaliku elu korraldamiseks piisab sageli, kui kasutusel on nn folkloorsed, suust suhu levivad aadressid. Nende hulka kuuluvad ka eelnimetatud isikupõhised, firmade või füüsiliste isikute nimed, toodete nimed ja siltidel olevad nimed, mida ei ole registritesse kantud. 3Väiksema kogukonna kohaliku elu korraldamiseks piisab sageli, kui kasutusel on nn folkloorsed, suust suhu levivad kohanimed ja aadressid. Nende hulka kuuluvad ka eelnimetatud isikupõhised, firmade või füüsiliste isikute nimed, toodete nimed ja siltidel olevad nimed, mida ei ole registritesse kantud, kuid kaasaegse riigi ja ärisektori toimimiseks sellest ei piisa.
4Toome ühe näite. Kogu aadressidega seotud infot haldab Metsanurga vallavalitsuses üks kõiketeadev ametnik, näiteks proua Kaasik, kelle olemasolu on iseenesestmõistetav nagu päikesetõus igal hommikul. Pole olemas kohaliku elu küsimust, millele proua Kaasik vastust ei tea, kogu infovahetus toimub tema kaudu ja ta saab uue info alati esimesena kätte. Kui näiteks uus postiljon ei tea mõnda kohta, küsib ta proua Kaasiku käest järele, ja kui proua Kaasik midagi veel ei tea, siis teeb ta selle endale kiiresti selgeks ja hoiab meeles, et öelda vajaduse korral ka teistele. Seepärast toimib omavalitsus laitmatult, kõik vajalikud tööd ja tegemised saavad tehtud. 4Keskselt toimiv aadresside ja kohanmede süsteem on paljude riikide arengusihiks, on rõõm tõdeda, et Eesti saab olla selles teenäitaja.
5Sellise elukorralduse puuduseks on aga, et paraku ei tea tuletõrje proua Kaasikult kohalesõitmiseks juhiseid küsida ja jõuab seetõttu härra Tamme maja juurde kaks tundi pärast väljakutset, sest vallas puuduvad korrektsed koha-aadressid, mis oleksid registritesse kantud. Samuti puuduvad sildid ja viidad.   
6Ühel päeval läheb proua Kaasik pensionile, haigestub ning viib aasta hiljem endaga hauda kaasa kõik kulda väärt teadmised...   
7Omavalitsuse toimimiseks on Metsanurga vallavalitsus sunnitud proua Kaasiku asemel palkama neli uut spetsialisti, kes koguvad ja korrastavad infot ning kannavad andmed registritesse. Kui see töö on tehtud, saab omavalitsus koondada viis ametnikku, sest töö on muutunud märgatavalt tõhusamaks.   
8Nüüd on nii omavalitsusel kui ka riigi registrite andmete tarbijatel kasutada registrites olemas olev info ning keegi ei pea oma töö tegemiseks eraldi midagi kelleltki üle küsima. Andmeid uuendatakse registritevahelise andmevahetuse teel ning käsitsi tehtavaid kandeid on varasemast tunduvalt vähem.