Versioonide erinevus

Vaata erinevusi koodis
Vana versioonUus versioon
6mida adresseeritakse aadressikoha (näiteks tänava või väikekoha) järgi;  mis on tehnilist objekti (taristu rajatisi) teenindavad;  mis asuvad hajaasustuses ja millel ei paikne hooneid (näiteks metskondade maaüksused);  mis ei moodusta iseseisvalt kasutatavat kinnisasja. 6mida adresseeritakse aadressikoha (näiteks tänava või väikekoha) järgi;  mis on tehnilist objekti (taristu rajatisi) teenindavad;  mis asuvad hajaasustuses ja millel ei paikne hooneid (näiteks metskondade maaüksused);  mis ei moodusta iseseisvalt kasutatavat kinnisasja. 
7Kokkuvõtteks saab öelda, et kohanimekohustus on pigem erand, mis kehtib hajaasustuses asuvatele maaüksustele, millel asuvad hooned – need on tavatähenduses nt talud (väike maamajand) või muud hoonestatud maaüksused (hajaasustuses asuvate eramute või suvilate maa vmt). Hoonestatud maaüksuse nn lahustükil (hoonestamata põllu ja metsatükid) võib olla kas hoonestatud maaüksusega sama nimi või on selline üksus ilma lähiaadressita. Kui aga hoonestamata üksusele on kohanimi määratud, siis registreerime ka selle kohanimeregistris. 7Kokkuvõtteks saab öelda, et kohanimekohustus on pigem erand, mis kehtib hajaasustuses asuvatele maaüksustele, millel asuvad hooned – need on tavatähenduses nt talud (väike maamajand) või muud hoonestatud maaüksused (hajaasustuses asuvate eramute või suvilate maa vmt).
   8Hoonestatud maaüksuse nn lahustükil (hoonestamata põllu ja metsatükid) võib olla kas hoonestatud maaüksusega sama nimi või on selline üksus ilma lähiaadressita. Kui aga hoonestamata üksusele on kohanimi määratud, siis registreerime ka selle kohanimeregistris.
8Kohanime ei vaja ka sellised maaüksused, mis ei moodusta eraldiseisvat kinnisasja ja mis kuuluvad kokku ühega naaberüksustest. 9Kohanime ei vaja ka sellised maaüksused, mis ei moodusta eraldiseisvat kinnisasja ja mis kuuluvad kokku ühega naaberüksustest.