Versioonide erinevus

Vaata erinevusi koodis
Vana versioonUus versioon
4Valik aastatel 1997-2008 välja töötatud juhendmaterjale (samad põhimõtted kajastuvad ka käesolevas raamatus): 4Valik aastatel 1997-2008 välja töötatud juhendmaterjale (samad põhimõtted kajastuvad ka käesolevas raamatus): 
5Tänavanimede nõuannet   – 8. juunil 2004. a kohanimenõukogu poolt heaks kiidetud soovitused tänavanimede määramise kohta. Praeguseks pisut aegunud, kuid nimede valiku üldpõhimõtted ei ole muutunud. Käsiraamatus avame teemat ajakohasemas võtmes.    Väikekohtade nimetamise soovitused   – 23. aprilli 2008. a kohanimenõukogu poolt heaks kiidetud soovitused väikekohtade nimede määramise kohta.    Soovitused talunimede fikseerimiseks   – Vabariigi Valitsuse kohanimekomisjoni 25.02.1995. a pöördumine kohalike omavalitsuste poole, milles antakse soovitusi talunimede (eelkõige maaüksuste nimede) valikuks. Enamik nendest soovitustest on endiselt asjakohased, kuid soovitame siiski eelkõige tutvuda käesoleva raamatu vastavate peatükkidega.    Eesti kohanimede õigekirjast   – Emakeele Seltsi keeletoimkonna soovitus Võrumaa kohanimede kirjutamiseks ning kohanimede kokku- ja lahkukirjutamise reeglid. (Keel ja Kirjandus 1/1997, lk 41–42, elektrooniliselt: http://www.eki.ee/knn/ ).    Valik täiendavaid materjale nii uuemast ajast kui varasemast ajaloost on viidatud ka Maa-ameti Geoportaalis . 5Tänavanimede nõuannet   – 8. juunil 2004. a kohanimenõukogu poolt heaks kiidetud soovitused tänavanimede määramise kohta. Praeguseks pisut aegunud, kuid nimede valiku üldpõhimõtted ei ole muutunud. Käsiraamatus avame teemat ajakohasemas võtmes.    Väikekohtade nimetamise soovitused   – 23. aprilli 2008. a kohanimenõukogu poolt heaks kiidetud soovitused väikekohtade nimede määramise kohta.    Soovitused talunimede fikseerimiseks   – Vabariigi Valitsuse kohanimekomisjoni 25.02.1995. a pöördumine kohalike omavalitsuste poole, milles antakse soovitusi talunimede (eelkõige maaüksuste nimede) valikuks. Enamik nendest soovitustest on endiselt asjakohased, kuid soovitame siiski eelkõige tutvuda käesoleva raamatu vastavate peatükkidega. Näiteks on ADS-i määruse §-s 14 toodud rida erandsõnu, mille kasutamine koha-aadressides (sh maaüksuste nimedes) ei ole lubatud.    Eesti kohanimede õigekirjast   – Emakeele Seltsi keeletoimkonna soovitus Võrumaa kohanimede kirjutamiseks ning kohanimede kokku- ja lahkukirjutamise reeglid. (Keel ja Kirjandus 1/1997, lk 41–42, elektrooniliselt: http://www.eki.ee/knn/ ).    Valik täiendavaid materjale nii uuemast ajast kui varasemast ajaloost on viidatud ka Maa-ameti Geoportaalis .
6Kohanimesid hakati eestindama juba 1930-ndatel aastatel, selle kohta paar artiklit  Digarist :    Päewaleht , 8. juuli 1936: "Talunimed olgu eestipärased"    Postimees , 31. jaanuar 1935: "Rein pole siiski eesti nimi" 6Kohanimesid hakati eestindama juba 1930-ndatel aastatel, selle kohta paar artiklit  Digarist :    Päewaleht , 8. juuli 1936: "Talunimed olgu eestipärased"    Postimees , 31. jaanuar 1935: "Rein pole siiski eesti nimi"