Versioonide erinevus

Vaata erinevusi koodis
Vana versioonUus versioon
2Koha-aadress sisaldab põhjendamatult numbreid    Numbrite kasutamine lähiaadressides on põhjendatud, kui tegu on väikekoha- või liikluspinnajärgse adresseerimisega, tehnilist objekti teenindava maaüksusega või unikaalaadressi mittenõudva maaüksusega (metskondade maa või põllumajanduslik maa jmt, millele ei ole kohanime vaja määrata). Hajaasustuses asuvate hoonestatud maaüksuste (nt talude või eramute juurde kuuluvate maade) nimetamisel ei ole üldjuhul otstarbekas numbreid kasutada. Selline hoonestatud maaüksuste nummerdamine hajaasustuses on kohanimeseadusega keelatud alates 1.juulist 2013. 2Koha-aadress sisaldab põhjendamatult numbreid    Numbrite kasutamine lähiaadressides on põhjendatud, kui tegu on väikekoha- või liikluspinnajärgse adresseerimisega, tehnilist objekti teenindava maaüksusega või unikaalaadressi mittenõudva maaüksusega (metskondade maa või põllumajanduslik maa jmt, millele ei ole kohanime vaja määrata). Hajaasustuses asuvate hoonestatud maaüksuste (nt talude või eramute juurde kuuluvate maade) nimetamisel ei ole üldjuhul otstarbekas numbreid kasutada. Selline hoonestatud maaüksuste nummerdamine hajaasustuses on kohanimeseadusega keelatud alates 1.juulist 2013. 
3ADS määruse §16 lõiked 1-3 sätestavad, millised on lubatud lisandid maaüksuse nimes. 3ADS-i määruse §16 sätestab, millised on lubatud lisandid maaüksuse nimes.
4Number on kirjutatud liigisõna ette    Tehniliste objektide (teede, karjääride, trasside jmt) teenindamiseks moodustatud või näiteks metskondade maaüksuste korral on numbrite kasutamine koha-aadressides põhjendatud. Jälgida tuleb, et number ei satuks koha-aadressis valele positsioonile. Näiteks ei ole korrektne määrata karjääri teenindava maaüksuse lähiaadressiks   Kukruse 2 karjäär , vaid number tuleb viia lõppu: Kukruse karjäär 2 ( ADS määruse §16 lõige 1 punkt 2). 4Number on kirjutatud liigisõna ette    Tehniliste objektide (teede, karjääride, trasside jmt) teenindamiseks moodustatud või näiteks metskondade maaüksuste korral on numbrite kasutamine koha-aadressides põhjendatud. Jälgida tuleb, et number ei satuks koha-aadressis valele positsioonile. Näiteks ei ole korrektne määrata karjääri teenindava maaüksuse lähiaadressiks   Kukruse 2 karjäär , vaid number tuleb viia lõppu: Kukruse karjäär 2 ( ADS-i määruse §16 lõige 1 punkt 2).
5Ebaloogiliselt suured numbrid    Näiteks vajab kontrollimist koha-aadress, milles sisaldub suur numberlisand ( Sadovodovi tn 703a ), kui selles piirkonnas teisi nii suuri numbreid koha-aadressides ei esine. Samuti vajavad uurimist juhtumid, kui numbrite vahemikes on väga suuri hüppeid (näiteks Pae tn 2 , millele järgneb kohe Pae tn 26 ). Numbrite vahelejätmine on põhjendatud siis, kui tänaval ongi hoonestamata lõike, kuhu võib lisahooneid tekkida, kuid mitte väikeste vahemaade puhul. 5Ebaloogiliselt suured numbrid    Näiteks vajab kontrollimist koha-aadress, milles sisaldub suur numberlisand ( Sadovodovi tn 703a ), kui selles piirkonnas teisi nii suuri numbreid koha-aadressides ei esine. Samuti vajavad uurimist juhtumid, kui numbrite vahemikes on väga suuri hüppeid (näiteks Pae tn 2 , millele järgneb kohe Pae tn 26 ). Numbrite vahelejätmine on põhjendatud siis, kui tänaval ongi hoonestamata lõike, kuhu võib lisahooneid tekkida, kuid mitte väikeste vahemaade puhul.