Versioonide erinevus

Vaata erinevusi koodis
Vana versioonUus versioon
3Üldised põhimõtted, mida soovitame jälgida riigile kuuluvate teede aluste maaüksuste nimede määramisel, on järgmised. 3Üldised põhimõtted, mida soovitame jälgida riigile kuuluvate teede aluste maaüksuste nimede määramisel, on järgmised. 
4Maaüksuse nimi peab koosnema riigimaantee numbrist, riigimaantee nimetusest teeregistris ja liigisõnast (nt 15173 Oisu-Kärevere-Taikse tee , 5 Pärnu-Rakvere-Sõmeru tee ).  Maaüksuse nimi peab sisaldama tee nimetust täiskujul (nt 15213 Oisu-Retla-Rulli teerist – Saareotsa tee , liigisõnade ja teiste nimeosade lühendite kasutamine on keelatud). Kui tee nimetus teeregistris sisaldab lühendeid, siis tuleb need pikalt välja kirjutada.  Nime ette võib lisada üksnes teeregistri numbri. Nime järele võib unikaalsuse tagamiseks lisada ühe suurtähtlisandi ja sellele vahetult (ilma tühikuta) järgneva numbri (nt 17189 Rakvere sissesõit T1 ). Eristava tähena soovitame kasutada T-tähte nende teede puhul, mis ei ole samas lõigus liikluspinnana kasutuses.  Kui teed kasutatakse samas lõigus ka liikluspinnana (tee nime järgi adresseeritakse hooneid ja maaüksusi), siis soovitame eristava tähena kasutada L-tähte (näiteks kui tee nimi on Kuusalu tee ja selle järgi adresseeritakse hooneid, siis teed teenindavate katastriüksuste nimed on 11106 Kuusalu tee L1 ja 11106 Kuusalu tee L2 .  Üksik täht (tähtlisand või eristav täht) ei või esineda maaüksuse nimes üksi ilma numbrita.  Liigisõnale (tee, maantee jne) ei või vahetult järgneda number.  Katastriüksuse nimi ei või sisaldada Rooma numbreid ega lühendeid.  Koha-aadressi unikaalsusnõue kehtib selliste teelõikude puhul, mida kasutatakse aadressikohana (liikluspinnana) või mis asuvad tiheasustuspiirkondades või unikaalaadressi kohustusega aladel. Seega peavad alevites, alevikes ja linnades kõik maaüksuste aadressid olema unikaalsed.  Kui unikaalsusnõue puudub, siis võivad katastriüksuste nimed korduda ja eristajat ei ole vaja lisada. Seega hajaasustuses võivad teed teenindavate maaüksuste nimed korduda ja eristamiseks piisab ainult katastritunnusest. Näiteks võib hajaasustuses olla mitu katastriüksust nimega 5 Pärnu-Rakvere-Sõmeru tee .  Kui teeregistris on tee nimetuses liigisõna olemas (nt ramp , ülesõit , ring ), siis muud liigisõna ei kasutata. Kui aga teeregistris oleval nimetusel liigisõna puudub, siis kokkuleppeliselt tuleb kasutada liigisõna tee . Liigsõna maantee ei või sel juhul kasutada.  Ristmike ja liiklussõlmede korral eelistatakse väiksema numbriga tee nime. Ristmike kohta vaata täpsemalt peatükist „ Ristmikud ”.  Algus- ja lõpp-punkti tähistava kohanime vahel oleva sidekriipsu ees ja järel tühikuid ei kasutata, samuti on hargtäiendi ja nimetuuma vahel sidekriips tühikuteta. Tühikud peavad olema sidekriipsu ees ja järel üksnes siis, kui nimes sisaldub mitmest osast koosnev nimi. 4Maaüksuse nimi peab koosnema riigimaantee numbrist, riigimaantee nimetusest teeregistris ja liigisõnast (nt 15173 Oisu-Kärevere-Taikse tee , 5 Pärnu-Rakvere-Sõmeru tee ).  Maaüksuse nimi peab sisaldama tee nimetust täiskujul (nt 15213 Oisu-Retla-Rulli teerist – Saareotsa tee , liigisõnade ja teiste nimeosade lühendite kasutamine on keelatud). Kui tee nimetus teeregistris sisaldab lühendeid, siis tuleb need pikalt välja kirjutada.  Nime ette võib lisada üksnes teeregistri numbri. Nime järele võib unikaalsuse tagamiseks lisada ühe suurtähtlisandi ja sellele vahetult (ilma tühikuta) järgneva numbri (nt 17189 Rakvere sissesõit T1 ). Eristava tähena soovitame kasutada T-tähte nende teede puhul, mis ei ole samas lõigus liikluspinnana kasutuses.  Kui teed kasutatakse samas lõigus ka liikluspinnana (tee nime järgi adresseeritakse hooneid ja maaüksusi), siis soovitame eristava tähena kasutada L-tähte (näiteks kui tee nimi on Kuusalu tee ja selle järgi adresseeritakse hooneid, siis teed teenindavate katastriüksuste nimed on 11106 Kuusalu tee L1 ja 11106 Kuusalu tee L2 .  Üksik täht (tähtlisand või eristav täht) ei või esineda maaüksuse nimes üksi ilma numbrita.  Liigisõnale (tee, maantee jne) ei või vahetult järgneda number.  Katastriüksuse nimi ei või sisaldada Rooma numbreid ega lühendeid.  Koha-aadressi unikaalsusnõue kehtib selliste teelõikude puhul, mida kasutatakse aadressikohana (liikluspinnana) või mis asuvad tiheasustuspiirkondades või unikaalaadressi kohustusega aladel. Seega peavad alevites, alevikes ja linnades kõik maaüksuste aadressid olema unikaalsed.  Kui unikaalsusnõue puudub, siis võivad katastriüksuste nimed korduda ja eristajat ei ole vaja lisada. Seega hajaasustuses võivad teed teenindavate maaüksuste nimed korduda ja eristamiseks piisab ainult katastritunnusest. Näiteks võib hajaasustuses olla mitu katastriüksust nimega 5 Pärnu-Rakvere-Sõmeru tee .  Kui teeregistris on tee nimetuses liigisõna olemas (nt ramp , ülesõit , ring ), siis muud liigisõna ei kasutata. Kui aga teeregistris oleval nimetusel liigisõna puudub, siis kokkuleppeliselt tuleb kasutada liigisõna tee . Liigsõna maantee ei või sel juhul kasutada.  Ristmike ja liiklussõlmede korral eelistatakse väiksema numbriga tee nime. Ristmike kohta vaata täpsemalt peatükist „ Ristmikud ”.  Algus- ja lõpp-punkti tähistava kohanime vahel oleva sidekriipsu ees ja järel tühikuid ei kasutata, samuti on hargtäiendi ja nimetuuma vahel sidekriips tühikuteta. Tühikud peavad olema sidekriipsu ees ja järel üksnes siis, kui nimes sisaldub mitmest osast koosnev nimi.   Maaüksuse nimes kasutatakse kohanimede eraldajana tühikuteta sidekriipsu. Kui maaüksuse nimes on sidekriipsu sisaldav kohanimi, kasutatakse kohanimede eraldajana sidekriipsu, mille ette ja taha jäetakse tühik.     5 Pärnu-Rakvere-Sõmeru tee (nimes on mitu kohanime, sidekriipsud on kohanimede vahel ilma tühikuteta)  11230 Harju-Risti - Riguldi - Võntküla tee (nimes on kohanimede vahel sidekriipsud koos tühikutega, sest Harju-Risti kohanimi koosneb mitmest osast)  Soo-otsa tee (mitmeosalises kohanimes on sidekriips ilma tühikuteta)