Versioonide erinevus

Vaata erinevusi koodis
Vana versioonUus versioon
146. Veeteede navigatsioonimärke teenindavad maad 146. Veeteede navigatsioonimärke teenindavad maad 
2Tallinna sihi ülemine tuletorn  Veeteede navigatsioonimärkidest kõige tuntumad on tuletornid, kuid kasutatakse ka tulepaake, päevamärke ja hulgaliselt vees asuvaid märke. Enamasti on maismaal olevaid märke teenindavad maaüksused jäetud riigi omandisse. 2Tallinna sihi ülemine tuletorn  Veeteede navigatsioonimärkidest kõige tuntumad on tuletornid, kuid kasutatakse ka tulepaake, päevamärke ja hulgaliselt vees asuvaid märke. Enamasti on maismaal olevaid märke teenindavad maaüksused jäetud riigi omandisse. Merealade infoga (veesügavuste, ohtude, navigatsioonimärkide jm) saab tutvuda Veeteede Ameti, Maa-ameti ja PRIMAR -i koostöös valminud kaardirakendusega Maa-ameti geoportaalis X-GIS merekaart .
3Veeteede Ameti ja Maa-ameti koostöös on valminud soovitused nime määramiseks navigatsioonimärkide katastriüksustele . Juhend on kättesaadav Maa-ameti kodulehel: http://www.maaamet.ee/docs/ADS/KY_NAVIG_nim.pdf . Loomulikult tuleb koha-aadressi määramisel viia läbi haldusmenetlus ja koha-aadressid objekti omaniku (haldajaga) kooskõlastada, kuid soovitame lähtuda alltoodud põhimõtetest, et haldusmenetlus oleks ladusam. 3Veeteede Ameti ja Maa-ameti koostöös on valminud soovitused nime määramiseks navigatsioonimärkide katastriüksustele . Arvestama peab, et juhend on koostatud 2009. aastal ja vahepeal on nõudeid täiendatud, samuti võib olla olukord looduses muutunud. Näiteks juhul, kui navigatsioonimärki teenindaval maaüksusel on hooneid, siis numbriga kohanimi (nt Ruhnu tuletorn 990) lähiaadressiks ei sobi – määrata tuleb hoonetele ja hoonestatud üksusele sobilik aadress. Loomulikult tuleb koha-aadressi määramisel viia läbi haldusmenetlus ja koha-aadressid objekti omaniku (haldajaga) kooskõlastada, kuid soovitame lähtuda alltoodud põhimõtetest, et haldusmenetlus oleks ladusam.
4Navigatsioonimärke teenindavate maaüksuste lähiaadressi määramise põhimõtted 4Navigatsioonimärke teenindavate maaüksuste lähiaadressi määramise põhimõtted