Versioonide erinevus

Vaata erinevusi koodis
Vana versioonUus versioon
6Voodikohtade adresseerimise küsimus on kerkiud näiteks seoses üksielavale pensionärile toetuse määramisega. Kui isikule osutatakse ööpäevaringset hooldusteenust, on sel isikul kooskõlas sotsiaalhoolekande seaduse § 139 1 lg 4 p 2 alusel õigus pensionäritoetusele. 6Voodikohtade adresseerimise küsimus on kerkiud näiteks seoses üksielavale pensionärile toetuse määramisega. Kui isikule osutatakse ööpäevaringset hooldusteenust, on sel isikul kooskõlas sotsiaalhoolekande seaduse § 139 1 lg 4 p 2 alusel õigus pensionäritoetusele. 
7Kohalikud omavalitsused saavad täiendavat teavet koha-aadressi määramise tehniliste küsimuste kohta aadressiandmete süsteemi tugiisikult: http://geoportaal.maaamet.ee/docs/aadress/tugiisikud.pdf 7Kohalikud omavalitsused saavad täiendavat teavet koha-aadressi määramise tehniliste küsimuste kohta aadressiandmete süsteemi tugiisikult .