Versioonide erinevus

Vaata erinevusi koodis
Vana versioonUus versioon
5Voodikohtadele eraldi koha-aadresse ei määrata, sest puudub aadressiobjekt (hooneosa peab olema ehituslikult eraldatud – st seinad, lagi, põrand, uksed, trepid vms). 5Voodikohtadele eraldi koha-aadresse ei määrata, sest puudub aadressiobjekt (hooneosa peab olema ehituslikult eraldatud – st seinad, lagi, põrand, uksed, trepid vms). 
6Voodikohtade adresseerimise küsimus on kerkiud näiteks seoses üksielavale pensionärile toetuse määramisega. Kui isikule osutatakse ööpäevaringset hooldusteenust, on sel isikul kooskõlas sotsiaalhoolekande seaduse § 139  1  lg 4 p 2 alusel õigus pensionäritoetusele. 6Voodikohtade adresseerimise küsimus on kerkiud näiteks seoses üksielavale pensionärile toetuse määramisega. Kui isikule osutatakse ööpäevaringset hooldusteenust, on sel isikul kooskõlas sotsiaalhoolekande seaduse § 139 1 lg 4 p 2 alusel õigus pensionäritoetusele.
   7Kohalikud omavalitsused saavad täiendavat teavet koha-aadressi määramise tehniliste küsimuste kohta aadressiandmete süsteemi tugiisikult .