Viimane versioon:
Peatükk: 29.1.1. Väikekoha nime liigisõnad
Loodud: 02.04.2019 13:36:35
Muudetud: 24.07.2019 15:04:11
- Muudatuse liik: Peatüki täiendus
- Kommentaar: Vananenud viidete eemaldamine
Raamatu versioon: VIII versioon
Muudatuste komplekt: 62. komplekt, avalik: 05.08.2019 12:00:00
Staatused: ei ole teema; ei ole kustutatud;

Peatükk: 29.1.1. Väikekoha nime liigisõnad
Loodud: 02.04.2019 13:36:35
Muudetud:
- Muudatuse liik: Peatüki täiendus
- Kommentaar:
Raamatu versioon: VIII versioon
Muudatuste komplekt: 61 komplekt, avalik: 10.04.2019 16:00:00
Staatused: ei ole teema; ei ole kustutatud;
Võrdle viimase versiooniga