Viimane versioon:
Peatükk: 25. Koha-aadressi registreerimine
Loodud: 02.04.2019 13:36:35
Muudetud: 02.04.2019 15:45:29
- Muudatuse liik: Peatüki täiendus
- Kommentaar:
Raamatu versioon: VIII versioon
Muudatuste komplekt: 61 komplekt, avalik: 10.04.2019 16:00:00
Staatused: ei ole teema; ei ole kustutatud;

Peatükk: 25. Koha-aadressi registreerimine
Loodud: 02.04.2019 13:36:35
Muudetud:
- Muudatuse liik: Peatüki täiendus
- Kommentaar:
Raamatu versioon: VIII versioon
Muudatuste komplekt: 61 komplekt, avalik: 10.04.2019 16:00:00
Staatused: ei ole teema; ei ole kustutatud;
Võrdle viimase versiooniga