AvalehtEelmineSisukordPrindi

26.1. Ametliku koha-aadressi muutmise kohustus

Järgmistel juhtudel on ametliku koha-aadressi muutmine kohustuslik.

 1. Koha-aadressi muutmise kohustus tuleneb õigusaktist, sealhulgas muutub haldus- või asustusjaotus või muutuvad koha-aadressis kasutusel olevad kohanimed.

  Juhul kui muutub näiteks haldus- või asustusjaotus, siis saavad muudatuskanded üldjuhul toimuda ka automaatselt otse ADS-i haldaja (Maa-amet) poolt, kuid selleks on vajalik omavalitsuse nõusolek (volitus).

 2. Kehtestatud koha-aadress ei ole vastavuses õigusaktides sätestatud nõuetega.

  Probleemiteated edastatakse omavalitsustele ja Maa-amet abistab omavalitsusi sobivate lahenduste leidmisel. Kokkuleppel omavalitsusega saab Maa-amet teha osa muudatusi ka automaatselt.

 3. Kasutusel olev koha-aadress on eksitav.

  Vaata lisaks peatükke: „Koha-aadressid - mis ja kuidas“ ja „Levinud vead koha-aadressides“. Analoogselt eelmise punktiga teavitab ja toetab Maa-amet omavalitsusi muudatuste tegemisel.

 4. Muutub aadressiobjekti ulatus.

  Näiteks kui hoone lammutatakse osaliselt või tehakse juurdeehitis, siis võib see vajada ka koha-aadressi muudatust.

SisukordPrindi