AvalehtEelmineSisukordPrindi

18.5. Andmekorrastused kohalikes omavalitsustes

Ruumiandmete seadus on parandanud olukorda õigusraamistiku vallas ning seetõttu on hakanud ka andmekvaliteet tasapisi tõusma.

Aastatel 2013 ja 2014 on paljud omavalitsused ära teinud enamuse kõige olulisematest andmekorrastustest. Tööde hoogustumisele aitas oluliselt kaasa Vabariigi Valitsuse poolt eraldatud toetus omavalitsustele tehtud andmekorrastuste eest. Enamikus omavalitsustes on korrastatud liikluspindade nimed ja ruumikujud, on tehtud suur hulk katastriüksuste ja hoonete koha-aadresside korrastusi. Väga hästi on edenenud eluhoonete ja eluruumide aadresside korrastamine ja oluliselt on paranenud aadressiandmed ka rahvastikuregistris ja ehitisregistris.

Kui 2013. aasta alguses oli ADS-is kokku umbes 2 miljonit andmeviga, siis 2014. lõpuks on see hulk kahanenud alla 1 miljoni. Ja kui 2013. aasta lõpus oli umbes 800 000 objekti, millel esines andmeprobleeme, siis aasta hiljem on probleeme jäänud 600 000 objektil.

Andmekorrastused on kulgenud oodatust aeglasemalt, sest:

  • Tööde korraldamine on osades omavalitsustes olnud ebaefektiivne.
  • Aadressiandmete muutmine eeldab sageli haldusmenetlustoimingute läbiviimist, millega tuleb tegeleda lisaks tavatööle. Sobivat lisatööjõudu ei ole alati võtta.
  • KOV-idel ei ole andmete korrastamiseks olnud piisavalt algandmeid.

Alates 2014. oktoobrist on takistatud uute andmevigade teke ehitisregistri menetluste käigus. Seega on loota, et andmekvaliteet tõuseb lähiaastatel veelgi.

SisukordPrindi