AvalehtEelmineSisukordPrindi

18.1. Ametlikud aadressiandmed

Ametlikke aadressiandmeid esitavad ADS-i infosüsteemi lisaks kohalikele omavalitsustele kolm registrit: maakataster (e-Kataster), ehitisregister ja kohanimeregister.

  • ADS-i ametlikus osas on umbes 2,4 miljonit aadressiobjekti (2009. aastal 1,6 mln), sh haldus- ja asustusüksused, aadressikohad (nt tänavad, suvilaühistud), maaüksused, hooned (1 180 000), hooneosad (nt korterid).
  • Objektidel on kokku umbes 1,2 miljonit kehtivat aadressi (2009. aastal 1 mln).
  • Ühel objektil võib olla mitu aadressi ja mitmel objektil võib olla sama aadress. Näiteks kui hoone asub tänavanurgal, siis võib sellele määrata aadressi mõlema tänava järgi (need on paralleelaadressid). Reeglina on maaüksusel ja sellel paiknevatel hoonetel (nt elamu ja kaks kuuri) sama aadress, seega on sageli mitmel objektil üks aadress. Paralleelaadresse on umbes 1% kõigist objektidest.
  • Liikluspindu on ligikaudu 16 000 (2009. aastal 13 600), nende hulk kasvab pidevalt, sest omavalitsused korrastavad kohanimesid ja vaatavad üle adresseerimissüsteemi.
  • Väikekohti on ligikaudu 650 (2009. aastal 1200), nende hulk väheneb, sest pigem lähevad omavalitsused ka aiandusühistute piirkondades üle liikluspinnajärgsele adresseerimisele.
SisukordPrindi