AvalehtEelmineSisukordPrindi

18. Andmed ADS-s 2016. a. alguses

Aadressiandmete mahust Eestis annab hea ülevaate objektide arv.

2016. aasta veebruari seisuga on ADS-is 2,42 miljonit objekti:

 • 1 139 500 hoonet (paljud hooned on ADS-is topelt, tegelikult on hooneid tõenäoliselt tunduvalt vähem - kaardistusandmete alusel umbes 791 000, Maa-amet ja omavalitsused tegelevad selle probleemiga);
 • 590 000 hooneosa (korterit ja muud adresseeritavat hooneosa, siin esineb samuti topelt andmeid);
 • 672 000 katastriüksust;
 • 15 maakonda;
 • 213 omavalitsust (omavalitsuslikud linnad ja vallad);
 • 4669 asustusüksust (külad, vallasisesed linnad, alevid, alevikud);
 • 14 linnaosa;
 • 17 222 aadressikohta, neist:
  • 16 593 liikluspinda (nt tänavad, puiesteed):
  • 629 väikekohta (nt endised aiandusühistud, suvilaühistud).

Igal objektil võib olla mitu aadressi (paralleelaadressid) ja üks aadress võib olla omistatud mitmele objektile (näiteks katastriüksus ja temal asuv hoone on tavaliselt sama aadressiga). 2016. aasta talvel oli paralleelaadressiga ainult 0,5% kõigist objektidest. Üldine soovitus on paralleelaadresside osakaalu veelgi vähendada.

Ametlikud aadressiandmed jõuavad aadressiandmete infosüsteemi peamiselt aadressiandmete menetlusrakenduse ja ehitisregistri kaudu. Kandeid teevad kohalikud omavalitsused. Liikluspindade ja väikekohtade andmed esitatakse kohanimeregistri ning haldus- ja asustusüksused maakatastri kaudu.

SisukordPrindi