21.6. Õigusakti koostamine ja edastamine

Kohanime määramise õigusakti koostamist on põhjalikumalt käsitletud ja näiteid toodud peatükis „Kuidas koostada kohanime määramise õigusakti”.

Üldiselt tuleb väikekoha ja liikluspinna kohanime kehtestamise õigusakt esitada Maa-ametile. Seda saab teha digitaalkujul (e-kirjaga) aadressil kohanimeregister@maaamet.ee.

Maaüksuste aadressiandmete muudatused esitab (sisestab) omavalitsus aadressiandmete menetlusrakenduse kaudu ADS-i infosüsteemi.

Hoonete ja hooneosade, sealhulgas ka EHR-is olevate hoonete ja hooneosade, koha-aadresside ning ruumikujude muudatused saab samuti eistada ADS-i menetlusrakenduse kaudu. Samasse rakendusse laekuvad ka omavalitsuse poolt ehitisregistrisse tehtud koha-aadresside ja ruumikujude muudatused, kuid ehitisregistris võib aadressiandmete menetluskäik olla mõnevõrra pikem ja tülikam.

ADS-i infosüsteemi saab omavalitsus sisestada ka koha-aadressi kehtestamise õigusakti andmed. Maaüksuse kohanime kehtestamise õigusakt peab omavalitsusel kohanimeseaduse kohaselt olemas olema, kuid seda kellelgi esitada ei ole vaja.