AvalehtEelmineSisukordPrindi

4. Ruumiandmete seadus

Ruumiandmete seadus sisaldab järgmisi olulisi sätteid:

  • ADS on ruumiandmete infrastruktuuri põhikomponent ning ühtlasi on ADS ruumiandmete infrastruktuuri alus ja kindlustab andmekogude pidamist, seadus reguleerib ADS-i haldamise üldpõhimõtteid;
  • ADS-i toimimise seisukohast olulisemate mõistete määratlused;
  • millistele objektidele tuleb koha-aadress määrata, milline on koha-aadressi struktuur ja üldnõuded koha-aadressi määramisele;
  • koha-aadressi määraja on kohalik omavalitsus, kes ühtlasi vastutab koha-aadresside korrastamise eest;
  • koha-aadresside määramise korra üldpõhimõtted;
  • järelevalvet koha-aadressi määraja üle saab teha Maa-amet.

Maa-ameti eesmärk ei ole tegeleda eelkõige järelevalvega. Pigem anname omavalitsustele suuniseid ning abistame igati sobivate koha-aadresside määramisel.

SisukordPrindi