2.2.2. ADS-i haldussüsteemi tehniline dokumentatsioon

  • ADS-i spetsifikatsioonanalüüsidokument, mille alusel on ADS-i haldussüsteem praeguseks välja ehitatud. Annab detailse kirjelduse süsteemi ülesehituse ja X-tee teenuste kohta. Seda dokumenti täiendatakse pidevalt vastavalt tehtud tarkvaraarendustele.
  • ADS-iga liidestumise juhend - juhendmaterjal kõigile, kes soovivad ametlikke aadressiandmeid süsteemselt kasutada oma andmete sidumisel ja uuendamisel. Liidestumise juhendi lisa: Liidestumise seosmudelid.
  • Veel täiendavaid materjale ADS-i infosüsteemi kohta vt Maa-ameti geoportaalist.