Sissejuhatus

Aadressiandmete valdkond on mahukas ning tekitab rohkesti küsimusi kõigil, kes sellega tihedamalt kokku puutuvad. Seepärast on Maa-amet koostanud aadressiandmete käsiraamatu, mis püüab pakkuda vastuseid enamikule tekkida võivatele küsimustele.

Näiteks on küsimusi, millele ei olegi nii lihtne lühidalt vastata.

  • Mis on vahet koha-aadressil ja aadressikohal?
  • Kuidas määrata aadressid mitmele elamule, mis asuvad ühel maaüksusel?
  • Kuidas adresseerida korruselamut, mis asub mitmel maaüksusel?
  • Milline adresseerimissüsteem valida?
  • Kuidas ma saan oma aadressi (sh näiteks talunime) muuta?
  • Kuidas kõige paremini tagada, et määratud aadress aitaks kohta üles leida?
  • Miks peab koha-aadresse korrastama?
  • Miks ei või jääda sama aadress, mis on kogu aeg olnud?

ADS-i käsiraamatusse on koondatud suur hulk vajalikku teavet (juhiseid, näiteid, reegleid, jooniseid, õigusaktide selgitusi jm) kohanimede ja aadressiandmetega igapäevatöös kokku puutuvate inimeste jaoks.

Raamatu koostamisel on lähtutud peamiselt küsimustest, mis on üles kerkinud Maa-ameti ja kohalike omavalitsuste suhtluses aadresside ja kohanimede teemal. See annab aadresside teemaga oma töös kokku puutuvatele ja muidu asjast huvitatud inimestele hea ülevaate Eesti aadressiandmetest. Hulgaliselt on kasutatud Peeter Pälli, Evar Saare jt autorite materjale.

Täiendame käsiraamatut pidevalt ja kõige värskema versiooni hoiame kättesaadavana Maa-ameti kodulehel.