Peatükk on muutunud, palume uuendada järjehoidjat. Leitud peatükk:
26. Koha-aadressi muutmine ja kehtetuks tunnistamine