AvalehtEelmineSisukordPrindi

22. Kuhu mida esitada

Dokumentide ja andmete esitamine:

 • Kohanimeregistrile tuleb esitada väikekohtadele ja liikluspindadele kohanimede ja ruumikujude määramise õigusaktid.
  • Üldjuhul soovitame esitada õigusaktid (enamasti on need volikogu otsused) kohanimede kohta koos kaartidega (millele on kantud objekti ruumikuju) meiliaadressile kohanimeregister@fin.ee. See meiliaadress on suunatud nii Maa-ametile kui ka rahandusministeeriumile. Kohanime määramise õigusakt tuleb nimetatud asutustele esitada ka juhul, kui see avaldatakse Riigi Teatajas. Eraldi kuhugi lisaks sellele meiliaadressile liikluspindade ja väikekohtade nimede kehtestamise dokumente esitada ei ole vaja.
  • E-kirja teel esitamise võimaluse puudumise korral võib õigusaktid esitada ka paberil tavaposti teel, sel juhul kahel aadressil:
   • Kohanimenõukogu, Rahandusministeerium, Endla tn 13, 10122 Tallinn;
   • Kohanimeregister, Maa-amet, Mustamäe tee 51, 10621 Tallinn.
  • Kohanimede andmed registreeritakse kohanimeregistris.
  • Õigusaktid peavad olema korrektselt vormistatud, varustatud allkirjade ja pitsatitega. Lisatud peab olema kaart (plaan). Vt lisaks: riikliku kohanimeregistri pidamise põhimäärus.
  • Kui liikluspinna või väikekoha ruumiline ulatus (ruumikuju – võib ka käsitleda nime mõjualana) muutub, näiteks tänavat pikendatakse, siis tuleb omavalitsusel kehtestada uus õigusakt, millega ruumikuju muudetakse, ja esitada see koos vastava muudetud kaardiga (plaaniga) eeltoodud aadressidele.
 • Katastriüksuste koha-aadresside (sealhulgas KÜ-de nimede) määramise õigusakte ei ole vaja alates 2012. aastast kuhugi esitada. Omavalitsus esitab katastriüksuste aadressiandmed Maa-ametile ADS-i menetlusrakenduse kaudu.
 • Ehitisregistris registreeritud hoonete ja hooneosade (nt korterite) puhul saab omavalitsus kanded teha nii ADS-i menetlusrakenduse kaudu kui ka ehitisregistri kaudu. Mõlemal juhul kantakse andmed vastavalt teise registrisse ja seega topelt kandeid ei ole vaja teha. Ülejäänud hoonete ja hooneosade korral teeb omavalitsus kanded ADS-i menetlusrakenduse kaudu.
 • Rahvastikuregistris (RR) olevate isikute aadressiandmete korrastamiseks vajalikud muudatused ning uute liikluspindade ja väikekohtade kohanimede andmed toimivad alates 2014. aasta juunist automaatselt ja enam ei pea omavalitsus andmemuudatusi esitama AS Andmevarale. Mõningaid erandjuhtumeid seoses aadressimuudatustega tuleb omavalitsusel lahendada rahvastikuregistri töölaual.
 • Äriregistris (ÄR) olevate juriidiliste isikute kohanimede ja koha-aadresside muudatused tuleb esitada justiitsministeeriumi juures tegutsevale registrite ja infosüsteemide keskusele (RIK), kuni ÄR liidestub ADS-iga (loodetavasti toimub see 2017. aasta jooksul).
 • Omnival (endine Eesti Post) ja teistel suurtarbijatel (nt taristuettevõtetel) on võimalik infot saada ADS-i haldussüsteemi kaudu, loodetavasti hakkavad nad seda võimalust ka peatselt kasutama.
SisukordPrindi