AvalehtEelmineSisukordPrindi

20.2. Kohanimeregister (KNR)

Kohanimeregistri eesmärk on teabe kogumine Eesti kohanimede kohta, selle teabe töötlemine ja säilitamine ning kasutajatele kättesaadavaks tegemine, samuti kohanimekasutuse korrastamine. KNR-i vastutav töötleja on alates 1.septembrist 2015. a rahandusministeerium. Volitatud töötleja on alates 1. juulist 2008. a Maa-amet.

Kohanimeregistris registreeritakse kõik ametlikud kohanimed. Lisaks registreeritakse ka mitteametlikke kohanimesid. Andmed on kättesaadavad avalike teenuste kaudu. 2016. aasta lõpuks oli KNR-is kohanimeobjekte umbes 157 100 ja kohanimesid umbes 157 800. Aadressil http://xgis.maaamet.ee/knravalik/ saab avaliku päringuteenuse kaudu andmetega tutvuda. Aadressil http://geoportaal.maaamet.ee/est/Kaardiserver/Kohanimeregister-p387.html saab avaliku kaarditeenuse kaudu andmeid kaardil vaadata.

Teenuseid saab avada ka Maa-ameti geoportaali kaudu aadressil https://geoportaal.maaamet.ee/est/Ruumiandmed/Kohanimed-p26.html:
Illustratsioon
Aadressisüsteemi jaoks on kohanimeregistri kõige olulisemad objektid kahtlemata haldus- ja asustusüksused ning liikluspinnad (nt tänavad, teed) ja väikekohad (nt endised aiandusühistud). Nendest kahe viimase puhul on kohanime määrajaks kohalik omavalitsus. Kohalik omavalitsus peab kohanimede määramise õigusaktid esitama kohanimeregistri pidajale kümne päeva jooksul pärast nende kehtestamist. Kui liikluspinna või väikekoha kohanimi ei ole kohanimeregistris registreeritud, siis ei saa seda kasutada ametlike koha-aadresside määramisel.

SisukordPrindi