AvalehtEelmineSisukordPrindi

18. Andmed ADS-s 2018. a. alguses

Aadressiandmete mahust Eestis annab hea ülevaate objektide arv.

2018. aasta veebruari seisuga on ADS-is 2,44 miljonit objekti:

 • 1 113 900 hoonet (paljud hooned on ADS-is topelt, tegelikult on hooneid tõenäoliselt tunduvalt vähem - kaardistusandmete alusel umbes 806 000. Maa-amet ja omavalitsused tegelevad topeltkirjete ühendamisega);
 • 595 000 hooneosa (korterit ja muud adresseeritavat hooneosa);
 • 706 000 katastriüksust;
 • 15 maakonda;
 • 79 omavalitsust (omavalitsuslikud linnad ja vallad);
 • 4 687 asustusüksust (külad, vallasisesed linnad, alevid, alevikud);
 • 14 linnaosa;
 • 17 558 aadressikohta, neist:
  • 16 927 liikluspinda (nt tänavad, puiesteed):
  • 631 väikekohta (nt endised aiandusühistud, suvilaühistud).

Igal objektil võib olla mitu aadressi (paralleelaadressid) ja üks aadress võib olla omistatud mitmele objektile (näiteks katastriüksus ja temal asuv hoone on tavaliselt sama aadressiga). 2018. aasta alguses oli paralleelaadressiga ainult 0,4% kõigist objektidest. Üldine soovitus on paralleelaadresside osakaalu veelgi vähendada.

Ametlikud aadressiandmed jõuavad aadressiandmete infosüsteemi peamiselt aadressiandmete menetlusrakenduse ja ehitisregistri kaudu. Kandeid teevad kohalikud omavalitsused. Liikluspindade ja väikekohtade andmed esitatakse kohanimeregistri ning haldus- ja asustusüksused maakatastri kaudu.

SisukordPrindi