AvalehtEelmineSisukordPrindi

50.4. Mitu hoonet ühel maaüksusel

Ühel maaüksusel võib asuda mitu unikaalaadressi nõudvat hoonet (näiteks elamud, ärihooned ja teised elukondlikud hooned). Sel juhul on hoonete adresseerimiseks järgmised võimalused:

  • Maaüksuse lähiaadressile lisatakse hoone eristamiseks erilisand, mis eraldatakse maaüksuse lähiaadressist kaldkriipsuga.

Näiteks: maaüksuse lähiaadress on Mäe tn 3 ja sellel asub kolm elamut lähiaadressidega Mäe tn 3/1, Mäe tn 3/2, Mäe tn 3/3.

  • Samuti võib vajaduse korral lisada mitme hoone eristamiseks numbri järel omakorda tähe: Mäe tn 3/3a.
  • Eristamiseks võib määrata ka eraldi põhinumbri, kuid sel juhul peab ka maaüksusel olema mitu paralleelaadressi. Ehk teisisõnu: kui maaüksuse koha-aadress koosneb mitmest paralleelaadressist, on lubatud sellel maaüksusel paikneva mitme hoone korral kasutada erinevaid lähiaadresse.

Näiteks: maaüksuse lähiaadress on Mäe tn 6 // 8 // 10 ja sellel asub kolm hoonet: Mäe tn 6, Mäe tn 8 ja Mäe tn 10.
Näiteks: maaüksuse lähiaadress on Mäe tn 5a // 5b ja sellel asub paarismaja, ühe paarismaja osa lähiaadress on Mäe tn 5a ja teise lähiaadress Mäe tn 5b.
Illustratsioon

Illustratsioon

SisukordPrindi