AvalehtEelmineSisukordPrindi

50.1. Üks hoone ühel maaüksusel

  • Kui maaüksusel asub üks unikaalaadressi nõudev hoone, siis on maaüksuse ja hoone aadress võrdsed.

Maaüksusel Rohu tn 15 asuva hoone lähiaadress on Rohu tn 15.
Maaüksusel lähiaadressiga (nimega) Maasika asuva hoone lähiaadress on Maasika.
Maaüksusel Metsapiiga väikekoht 1 asuva hoone lähiaadress on Metsapiiga väikekoht 1.

  • Kui maaüksusele, millel asub üks unikaalaadressi vajav hoone, on määratud mitu lähiaadressi (paralleelaadressid) erinevate liikluspindade järgi, siis peavad kõik hoone lähiaadressid sisalduma ka maaüksuse lähiaadressis ja vastupidi.

Maaüksusel, mille lähiaadress on määratud kahe erineva tänava järgi Kapteni tn 4 // Mere tn 5, asuva hoone lähiaadress on Kapteni tn 4 // Mere tn 5.

  • Kui maaüksusel asub üks unikaalaadressi vajav hoone, millele on määratud mitu lähiaadressi (paralleelaadressid) ühe liikluspinna järgi, siis peavad kõik hoone lähiaadressid sisalduma ka maaüksuse lähiaadressis.

Maaüksusel lähiaadressiga Järve tn 34 // 36 asuva hoone lähiaadress on sama mis maaüksusel: Järve tn 34 // 36.

Küsimusi on tekitanud juhtumid, kus maaüksusel on varem olnud mitu unikaalaadressi omavat hoonet, millel igaühel on olnud erinev aadress ja kõik need aadressid kajastusid maaüksuse lähiaadressis (paralleelaadress). Nüüdseks on maaüksusele jäänud alles üks hoone. Kas nüüd peaks sellele hoonele määrama kõik maaüksuse aadressid, kaasa arvatud ka juba lammutatud hoonete omad? Sellise olukorra vältimiseks soovitame viia maaüksuse lähiaadress vastavusse olemasoleva hoone lähiaadressiga ja jätta mittevajalik(ud) lähiaadress(id) vaikimisi varuks.

  • Kui maaüksusel asub üks unikaalaadressi vajav hoone, millele määratakse mitu lähiaadressi (paralleelaadressid) liikluspinna ja aadressiobjekti nime järgi, siis peavad kõik hoone lähiaadressid sisalduma ka maaüksuse lähiaadressis.

Maaüksusel lähiaadressiga Laulu tn 21a // Sõbra asub üks hoone, mille lähiaadress on samuti Laulu tn 21a // Sõbra.

Soovitame võimaluse korral hoiduda hoonetele paralleelaadresside määramisest ning pigem adresseerida hoone ja maaüksused sissepääsujärgse liikluspinna järgi. Arvestada tuleb sellega, et paralleelaadressi kasutamine ühel hoonel võib olla tülikas. Paralleelaadressi kasutamine on õigustatud juhul, kui on olemas oluline põhjus, nt juurdepääs hoonele toimub liikluspindade kaudu ja hoonel on mitu peasissepääsu. Samuti on põhjendatud vana talunime säilitamine.

SisukordPrindi