AvalehtEelmineSisukordPrindi

32.4. Unikaalaadressi nõudvate hoonete adresseerimine hajaasustuses.

Hajaasustuses kehtib üldine põhimõte, et juhul kui maaüksusel asuvad ainult unikaalaadressi mittenõudvad hooned või kui maaüksusel asub ainult üks unikaalaadressi nõudev hoone, siis moodustub kõikide sellel maaüksusel asuvate hoonete koha-aadress ainult vastava maaüksuse koha-aadressi struktuurielementidest ja sellele ei lisata erilisandeid. Kui tegu on tavalise talukompleksiga (üks elamu koos tavaliste kõrvalhoonetega (kuur ja laut), mis ei vaja unikaalaadressi), siis on kõigil neil hoonetel sama koha-aadress mis maaüksusel.
Nt Molekuli maakond, Aatomi vald, Tuuma küla, Prootoni;

Kui hajaasustuses asuval maaüksusel on mitu unikaalaadressi vajavat hoonet, siis tekib vajadus neid eristada. Maaüksusele ei või määrata mitut nime, seega ei saa anda hoonetele omavahel eristuvaid nimesid, sest kehtib ka reegel, et hoone lähiaadress võib teda teenindava maaüksuse lähiaadressist erineda üksnes erilisandite poolest. Maaüksuste nimedes kasutatakse samuti numbreid ning seetõttu on vajalik, et hoone eristajana määratud number ja nime osana esinev number kirjapildilt erineksid. Hooneid tuleb eristada erilisandite abil, mis lisanduvad maaüksuse nimele kaldkriipsu järel.

See adresseerimise võimalus tuleneb Aadressiandmete süsteemi määruse §16 lõike 5 punktist 7: maaüksuse nimele vahetult järgnev kaldkriips ja araabia number – kasutatakse, kui hajaasustuses oleval maaüksusel, mida ei adresseerita liikluspinna ega väikekoha järgi, asub liithoone sektsioon.

Kuigi määruses on välja toodud liithoone näide, siis rakendatakse seda ka juhul kui ühel maaüksusel on mitu adresseeritavat hoonet. Näiteks on maaüksuse lähiaadress Hooldekodu ja sellel maaüksusel asub kolm unikaalaadressi nõudvat hoonet (üks hooldekodu hoone ja kaks korterelamut töötajatele). Need hooned vajavad unikaalaadressi, sest neis on omakorda korterid (adresseerimist vajavad hooneosad) ja korterites elavad alaliselt inimesed.

Illustratsioon

Maaüksuste adresseerimise kohta hajaasustuses vt lisaks peatükki “Unikaalaadress hajaasustuses”.

SisukordPrindi