AADRESSIANDMETE KÄSIRAAMAT

Aadressiandmete valdkond on mahukas ning tekitab hulgaliselt küsimusi kõigil, kes sellega tihedamalt kokku puutuvad, seepärast otsustas Maa-amet koostada aadressiandmete käsiraamatu, mis püüab pakkuda vastuseid enamikule tekkida võivatele küsimustele.

Koostaja:
Maa-ameti Aadressiandmete osakond

Hästi määratud
koha-aadress viib kohale!